h

Nieuws uit 2011

4 oktober 2011

regio-conferentie Assen

Zaterdag 1 oktober j.l. was in Assen de half-jaarlijkse regio-conferentie, waar vertegenwoordigers van de afdelingen uit Fryslân, Groningen en Drenthe bijeen kwamen.
Het thema van deze dag was “Armoede werkt niet.”
Tweede Kamerlid Manja Smits was de dagvoorzitter.
Daarnaast was er ook per provincie een bijeenkomst, waarbij een nieuwe regio-vertegenwoordiger moest worden gekozen voor de komende twee jaar.
Voor Fryslân werd met algemene stemmen Jos van der Horst gekozen. Hij wil de komende twee jaar doorgaan met de ingeslagen weg van meer en sterkere afdelingen, waarbij hij scholing een belangrijke rol wil geven.

Lees verder
21 september 2011

iets doen of niets doen?

In Provinciale Staten werd vandaag het uitvoeringsakkoord van de nieuwe coalitie behandeld. Normaal gesproken worden dan de kaders vastgesteld, waarop dan vervolgens de begroting wordt gebaseerd. De concept begroting lag er echter al een week. Reden voor vele partijen om te zeggen: Dan doen wij nu niets meer met het uitvoeringsakkoord; we zeggen even wat we er van vinden en klaar. Volgens de SP-fractie lag er echter gewoon een besluit voor, namelijk om dit uitvoeringsakkoord vast te stellen en dus heeft de fractie haar huiswerk gedaan en geprobeerd om de overige partijen te overtuigen dat een aantal plannen van Gedeputeerde Staten toch echt anders moet. Dit werd bekrachtigd door amendementen en moties in te dienen.

Lees verder
20 september 2011

investeer in mensen

“Meer geld voor een aquaduct, maar minder voor sociaal beleid.”
“Wel een overbodige spoorlijn aanleggen, maar geen bus meer in je dorp.”
Het nieuwe college van PvdA, CDA en FNP maakt in het uitvoeringsakkoord dat komende woensdag in Provinciale Staten wordt behandeld duidelijk, dat het het stapelen van stenen belangrijker vindt dan de inwoners van Fryslân.

Lees verder
4 juli 2011

8 juli: Red de zorg om de hoek in Fryslân

Op vrijdag 8 juli 2011 komen SP Tweede Kamerleden Henk van Gerven en Renske Leijten voor een werkbezoek naar Fryslân.Zij brengen een bezoek aan Zorgcentrum "de Poort" in Drachten, Zorgbelang en zorgverzekeraar "de Friesland" in Leeuwarden en aan ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum.
Aan het eind van de dag is er een Forum in "de Ontmoeting" in Dokkum.

Lees verder
28 juni 2011

schriftelijke vragen over zienswijze herindeling de Friese Meren

Statenlid Jacob W. van der Hoek heeft schriftelijke vragen gesteld over de zienswijze van Gedeputeerde Staten betreffende de herindeling van Lemsterland, Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat. Bij de herindeling van 5 gemeenten tot de gemeente Súdwest-Fryslân werd deze zienswijze nog aan de Staten voorgelegd, terwijl de Statenleden nu pas achteraf over "de Friese Meren" werden geinformeerd.

Lees verder
15 juni 2011

verdubbeling sluis Stavoren: ruim 20 miljoen voor 10 dagen drukte per jaar

"De SP-fractie is steeds tegen de grote prestige-projecten geweest die het College van Gedeputeerde Staten uit hun mouwen schudden en dus tegen dit project." aldus Jacob W. van der Hoek in zijn betoog om duidelijk te maken dat ruim 20 miljoen Euro voor deze verdubbeling van een sluis te veel geld is voor een te klein probleem. "Ongeveer 10 dagen per jaar moeten mensen die door deze sluis willen wat langer wachten. Ik daag u uit om maar eens uit te rekenen om hoeveel mensen dit dan in totaal gaat. Dat lijkt me een te groot bedrag per persoon om met het klompje binnen te hengelen".

Lees verder

Pagina's

U bent hier