h

Nieuws uit 2011

15 november 2011

Schriftelijke vragen Openbaar Vervoer

Op 9 november jl. heeft de SP schriftelijke vragen ingediend die bij de behandeling van het openbaar vervoer bij het PVVP tijdens de Statenzitting van 26 oktober jl. niet zijn beantwoord. Daarbij gaat het over de gevolgen van onderaanbesteding, het combinatievervoer, de overname van personeel en het gebruik van duurzame brandstoffen.

Lees verder
10 november 2011

SP teleurgesteld over groen licht voor Centrale As

Op 9 november 2011 heeft de Raad van State bekend gemaakt dat zij geen bezwaar maakt tegen de aanleg van de Centrale As door delen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de Fryske Wâlden als vierstrooks weg. De SP heeft zeer veel moeite met deze uitspraak.

Lees verder
2 november 2011

23 november binnenstad Leeuwarden en provinciehuis actiedag 1 voor allen

Op 23 november a.s. vertrekt een grote groep Statenleden naar Brussel voor een werkbezoek.
Waarom? vraagt de SP-fractie zich af. Hebben Statenleden ooit met Brussel te maken? Zijn er niet al dure lobbyisten aan het werk voor de noordelijke provincies om subsidies binnen te halen? Waar hebben we het SNN dan voor? Kortom, in de ogen van de SP is dit een snoepreisje op kosten van de belastingbetaler.
De SP-fractie zal dus zeker niet meegaan met dit reisje. In plaats daarvan vinden we het een goede gelegenheid om eens nader in te gaan op de gevolgen van de bezuinigingen voor maatschappelijke organisaties. We doen dat, samen met de organisaties, in en om het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt.

Lees verder
2 november 2011

College steunt SP

Tijdens de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten heeft het college van Gedeputeerde Staten een amendement van de SP overgenomen en is in de begroting de tekst toegevoegd: "Bedrijven die voor de provincie willen werken, moeten in de aanbesteding ook laten zien wat zij doen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor (arbeids)gehandicapten, jongeren, allochtonen en stageplaatsen."

Lees verder
26 oktober 2011

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan

Vanmorgen stond in Provinciale Staten onder anderen het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP) op de agenda. Het PVVP stamt uit 2006 en vandaag werden er wijzigingsvoorstellen (met de financiële consequenties) gedaan. Bij monde van Jacob van der Hoek richtte de SP-fractie haar pijlen met name op het Openbaar Vervoer, omdat daar zowel voor de reiziger als voor de provincie nog veel te winnen valt. Daarbij werd een tweetal moties ingediend.

Lees verder
26 oktober 2011

“Als je 180 rijdt, ben je je rijbewijs kwijt”

Deze uitspraak had niets te maken snelheidsovertredingen, maar alles met de overtredingen van het aantal storingsuren van de afvaloven in Harlingen. Gedeputeerde Poepjes stelde in haar reactie op vragen van Groen Links dat de provincie inderdaad fouten heeft gemaakt in de interpretatie van wat geoorloofd was en wat niet, en dat de provincie een goede informatievoorziening had nagelaten. Gedeputeerde Staten is zich nu aan het beraden op maatregelen, maar, zo legde zij uit, bij een overtreding van 3 kilometer per uur waar je 120 mag rijden hoef je ook niet je rijbewijs in te leveren. Gedeputeerde Staten denkt meer aan een geldboete en niet aan het stilleggen van de afvaloven.
Het maximaal geoorloofde aantal storingsuren is 60 en er zijn inmiddels 180 storingsuren geweest. Dit is dus geen kleine overtreding. Jos van der Horst, fractievoorzitter van de SP Statenfractie legde het de Gedeputeerde nog maar eens uit: “Als je ergens 60 kilometer per uur mag rijden en je rijdt 180, dan wordt je rijbewijs ingenomen!”

Lees verder

Pagina's

U bent hier