h

Nieuws uit 2008

18 december 2008

SP: geen asielzoekers op straat

Nog geen jaar na de sluiting van de noodopvang in Witmarsum, dreigen daar opnieuw asielzoekers op straat te belanden. De gemeenteraad van Wûnseradiel wenste eerder geen verantwoordelijkheid meer te nemen voor de opvang van deze groep nog niet uitgeprocedeerde gezinnen. Het gaat hier om 8 volwassenen en 6 kinderen. De SP vindt dit volstrekt ontoelaatbaar.

Lees verder
1 december 2008

SP: Willekeur gemeenten schandalig

Het Rijk wil eenmalig € 50,- verstrekken aan iedereen die van minder dan de 120% bijstandsnorm moet zien rond te komen. Zij laat de gemeenten vrij in de uitvoering van deze tegemoetkoming voor de kerstdagen. In de LC van afgelopen weekeinde verscheen het bericht dat 11 van de 31 Friese gemeenten deze 50 euro niet zullen verstrekken.

Lees verder
30 november 2008

SP stelt vragen over financiële problemen zorggroep Pasana

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Fryslân naar aanleiding van de verontrustende berichten over de financiële problemen bij zorginstelling Pasana.

Lees verder
29 november 2008

Gedeputeerde moet verantwoordelijkheid nemen

De ver/nieuwbouw van provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden houdt de gemoederen nu al weer een aantal jaren bezig. In het begin waren de kosten geraamd op zo'n €40 miljoen, maar in de loop der jaren zijn die via €54 en €64,2 miljoen opgelopen tot €79,8 miljoen nu. Dit vindt de SP onaanvaardbaar.

Lees verder
20 november 2008

SP: Na de banken nu de banen beschermen!

In het kader van de financiële crisis en de antwoorden van de SP daarop, zal Tiny Kox, voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de SP, op maandag 8 december spreken in de Brede School de Drait in Drachten.
Hij zal dan onder andere ingaan op het 30 punten plan van de SP.
Het plan behelst 30 voorstellen van de SP ter hervorming van het financiële stelsel.
Iedereen wordt uitgenodigd deel te nemen aan het debat.
Aanvang 20.00 uur
adres: Flevo 190 Drachten

Lees verder
19 oktober 2008

SP hekelt uitspraken gedeputeerde Galema

In het gesloten coalitieakkoord dat Gedeputeerde Staten ook hebben ondertekend, kan een gemeentelijke herindeling slechts plaats vinden als gemeenteraden en bevolking dit zelf willen. Mocht een herindeling zich voordoen, zal het college slecht een faciliterende rol spelen. Deze afspraak en de recente uitspraken van gedeputeerde Sjoerd Galema staan volgens de SP haaks op elkaar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier