h

Nieuws uit 2008

7 februari 2008

Tussenstand enquête gemeentelijke herindeling

Op dit moment zijn er 566 reacties binnengekomen op onze provinciale enquête over de gemeentelijke herindeling. De cijfers wijken weinig af van de vorige tussenstand: bijna 61% is tegen, ruim 23% is voor herindeling en een kleine 16% weet het (nog) niet. Een overgrote meerderheid (bijna driekwart) is voor het houden van een referendum.

Lees verder
22 januari 2008

SP vierkant achter gemeenteraad Wûnseradiel

In Witmarsum zijn er nog 19 mensen die proberen te overleven in de noodopvang te Witmarsum in de gemeente Wûnseradiel. Het merendeel betreft gezinnen met kinderen en enkele bejaarden. Het zijn asielzoekers die zich nog wel in procedures bevinden maar het recht op opvang wordt ontzegd.

Lees verder
22 januari 2008

Motie gemeente Wûnseradiel over noodopvang

De raad van de gemeente Wûnseradiel in vergadering bijeen d.d. 21 januari 2008;

Lees verder
14 januari 2008

Tussenstand enquête gemeentelijke herindeling

Op dit moment zijn er 312 reacties binnengekomen op onze provinciale enquête over de gemeentelijke herindeling. Omdat we denken dat dit een redelijk representatief beeld geeft van wat er onder de bevolking leeft, geven we hierbij de cijfers, al moeten we natuurlijk een slag om de arm houden. De verhoudingen lijken vrij duidelijk: ruim 61% is tegen, 25% is voor herindeling (en een kleine 14% weet het nog niet). Opvallend is dat ook bij de voorstanders er wel een meerderheid is voor het houden van referenda.

Lees verder

Pagina's

U bent hier