h

Nieuws uit 2008

11 oktober 2008

‘Friezen meie wol grutsker wêzen op harren taal’

Brabander Richard Klerks maakt zich als Statenlid in Fryslân sterk voor het Fries. Meer dan honderd Friezen trokken vorige week naar Den Haag om ervoor te zorgen dat naast het Nederlands ook het Fries een plaats in de Grondwet krijgt. Een van hen was SP-Statenlid Richard Klerks (38) uit Beetsterzwaag. De verpleegkundige komt oorspronkelijk uit Noord-Brabant, maar beheerst de Friese taal beter dan menig geboren Fries.

Lees verder
5 oktober 2008

SP stelt REC Harlingen opnieuw ter discussie

Uitspraken van wethouder Miedema van de gemeente Franekeradeel en de PvdA-fractie in diezelfde gemeente waren voor de SP Statenfractie opnieuw aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan gedeputeerde Piet Adema over de voorgenomen bouw van de Reststoffen Energiecentrale (REC) in Harlingen.

Lees verder
28 september 2008

SP: Verbijsterd over vermeend gesjoemel met SNN subsidies

Het SNN ( Samenwerkingsverband Noord Nederland) kwam onlangs in het nieuws omdat er aanwijzingen zijn dat er willekeurig met subsidieverstrekking wordt omgegaan met medeweten van de Gedeputeerde Staten van Groningen, Drenthe en Fryslân. Er wordt, volgens de berichtgeving, subsidie toegewezen aan projecten die daar volgens de regels niet voor in aanmerking komen. Ook wordt er gesteld dat er sprake is van willekeur. De SP wil van de Gedeputeerde Staten weten of zij van de bovengenoemde gang van zaken afweten en wat eventuele gevolgen kunnen zijn voor Fryslân.

Lees verder
26 augustus 2008

Toestemming REC onbegrijpelijk

Na verschillende geweigerde MER rapportages hebben GS van Fryslân nu wel toestemming gegeven voor de bouw van een afvalverbrandingsoven bij Harlingen.

Lees verder
18 juni 2008

SP: Fryske MS Office is geldverspilling

De provincie Fryslân wil het MS Office pakket voor haar personeel ook in het Fries beschikbaar hebben. Daarom is de Fryske Akademy gevraagd de mogelijkheden voor een vertaling van MS Office te onderzoeken. Dit is voor de SP Statenfractie aanleiding schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder
16 mei 2008

SP: draai bezuinigingen Friese welzijnssector terug

Tijdens de Statenvergadering van 14 mei jl. stonden de bezuinigingen op de steunfunctie-instellingen, zoals It Fryske Gea en de Friese Milieufederatie, op de agenda. Net als bij de bezuinigingen op de maatschappelijke organisaties komt de SP Statenfractie hiertegen in het geweer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier