h

Nieuws uit 2013

20 december 2013

Emile Roemer biedt cheque aan in het glazen huis


Ook dit jaar kwam Emile Roemer een cheque aanbieden voor Serious Request en omdat het glazen huis dit jaar in Leeuwarden staat kwamen er flink wat Fryske SP'ers met hem mee naar het Zaailand.
Emile kwam met het prachtige bedrag van 1910 Euro, waarvoor het nummer "nothing else matters" werd gedraaid en ook heeft hij twee veiling-items ingebracht. Ondertussen kleurden de SP'ers het Zaailand voor eventjes rood, maar stonden de plaatsen op het plein daarna weer snel af aan alle andere mensen die ook hun bijdrage wilden leveren aan Serious Request.

Lees verder
16 december 2013

SP wil Informatie- en Kennispunt Windenergie Fryslân

De SP Statenfractie vindt het belangrijk dat er voor de verschillende spelers op de Friese windmarkt een gelijk speelveld bestaat. Op dit moment hebben grote spelers als Nuon en Essent voordeel ten opzichte van kleinere spelers op het gebied van de kennis en ervaring met regelgeving.

Lees verder
27 november 2013

Goed internet voor alle inwoners van Fryslân

Internet is een onmisbaar onderdeel geworden van het dagelijks leven. Online tentamen doen, inloggen met DigiD, thuiswerken en internetbankieren. Ook laptoponderwijs is in het voortgezet onderwijs al heel gewoon. Daarvoor is een goede en ook snelle internetverbinding noodzakelijk. In de buitengebieden van onze provincie is vaak geen kabel of glasvezel en uit gesprekken met bewoners van deze zgn "witte gebieden" is gebleken dat een telefoonaansluiting met ADSL lang niet altijd voldoet.
Daarom vind de Statenfractie van de SP dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen voor een snelle internetverbinding. Waar je ook woont. Ook in een gebied waar nu, doordat marktpartijen er geen brood in zien, geen kabel of glasvezel wordt aangelegd.

Lees verder
13 november 2013

SP: nieuw plan windmolens stap in goede richting

Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten niet langer vast te houden aan twee grote clusters windmolens op land. In het nieuwe plan sluit het College geen enkele locatie meer uit. Ook het werken van onderop “spreekt het college bijzonder aan.” Verder wordt er volgens het College uitgegaan van “voldoende participatiemogelijkheden voor omwonenden.”

Lees verder
13 november 2013

SP Statenfractie: stop zoutwinning onder de wadden

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân staat positief tegenover de plannen van Frisia Zout BV om zout te gaan winnen onder de Waddenzee. Volgens de mileueffectrapportage (MER) die door onderzoeksbureau Arcadis is opgesteld, zullen de trekkende vogels geen hinder ondervinden van de zoutwinning.

Lees verder
7 november 2013

SP stelt vragen over aanvraag OV chipkaart

Na de meldactie “nieuwe dienstregeling” van de SP Statenfractie van begin dit jaar, weten mensen de SP nog steeds te vinden als het om openbaar vervoer gaat.
Bij de fractie komen nu meldingen binnen over problemen met het aanvragen van een persoonlijke OV chipkaart en dan met name voor mensen die niet over internet beschikken, zoals dat bij een grote groep ouderen het geval is.
Vaak melden mensen zich bij een winkel met een oplaadpunt, om daar te vragen hoe zij e.e.a. moeten en kunnen regelen en één van de winkeliers die zich bij ons meldde had voor deze groep dan ook een aantal formulieren onder de toonbank liggen om deze mensen te helpen.
Dat kan nu niet meer. Het beleid is er op gericht om alles digitaal af te handelen. Navraag bij Arriva leverde het antwoord op: “de mensen kunnen ons bellen, dan sturen we een formulier op”, maar zonder internet is het telefoonnummer van Arriva moeilijk te vinden.
De SP vindt: De chipkaart-aanvraag digitaal afhandelen waar het kan en met een papieren formulier waar dat nodig is. Het voor iedereen gemakkelijk kunnen aanvragen van een persoonlijke OV chipkaart is nodig!

Lees verder

Pagina's

U bent hier