h

Nieuws uit 2013

28 maart 2013

Staking Prins Dokkum: De Ondernemer bepaalt, de burger betaalt

Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt en Statenlid Jos van der Horst brachten donderdag 28 maart een bezoek aan de stakers van Prins in Dokkum. Dit
bedrijf produceert vangrails en ander "wegmeubilair". Beide SP volksvertegenwoordigers waren in Dokkum om steun te betuigen aan deze volhouders.
Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt en Statenlid Jos van der Horst brachten een bezoek aan de stakers van Prins in Dokkum.

Lees verder
20 maart 2013

Debat over ijshal Leeuwarden

Kort geleden hebben Provinciale Staten van Fryslân de takendiscussie gevoerd, waarbij onder anderen werd besloten dat steun aan sport geen provinciale maar een gemeentelijke taak is. Daar zou dus geen geld meer aan worden uitgegeven. Hier was de SP het overigens niet mee eens. Echter: op 20 maart 2013 stond op de Statenagenda: steun van €10 miljoen aan de bouw van een nieuwe ijshal in Leeuwarden.

Lees verder
18 maart 2013

SP bij Arriva: werk- en reisbezoek

Samen met Tweede Kamerlid Paulus Jansen is de SP Statenfractie op maandag 18 maart te gast geweest bij Arriva. Arriva verzorgt o.a. het regionale treinvervoer in het noorden en het busvervoer in Noord- en Zuidwest Fryslân.

Paulus Jansen

Lees verder
11 maart 2013

OV-actie SP: Eerste aanpassingen busvervoer bekend

De Statenfractie van de SP heeft begin december een meldpunt “nieuwe dienstregeling Arriva” geopend en daarop vele reacties binnen gekregen. Deze reacties zijn verwerkt in een zwartboek en dit zwartboek is aangeboden aan Gedeputeerde Kramer.
Inmiddels zijn een aantal aanpassingen in de dienstregeling bekend.

Lees verder
7 maart 2013

SP: Lemmer kan zonder deze traverse

Afgelopen dinsdag, één dag voor de behandeling in de Statencommissie, was er een bewoners/informatieavond over het provinciale plan voor de “traverse Lemmer”. Gedeputeerde Poepjes zei op deze drukbezochte avond goed naar de bewoners te zullen luisteren, maar voegde daar aan toe dat er eigenlijk alleen nog wat aangepast zou kunnen worden aan kruisingen en oversteekplaatsen.
Een groot aantal bewoners, dat deze plannen niet zag zitten, vond dit geen manier van doen. Niet alleen wat betreft de procedure, maar ook had men grote vraagtekens bij de cijfers, gemiddelde reistijden over het traject, de ernst van de overlast en opstoppingen en het gebrek aan inspraakmogelijkheden. De Gedeputeerde bleef echter bij haar standpunt dat het voorliggende plan het beste was.

SP werkbezoek Lemmer, oktober 2012

Lees verder
13 februari 2013

zwartboek nieuwe dienstregeling OV

SP-Statenlid Fenna Feenstra heeft vandaag, naar aanleiding van het OV meldpunt van de Statenfractie een zwartboek aangeboden aan Gedeputeerde Kramer
Bij het meldpunt zijn vele klachten binnengekomen naar aanleiding van de nieuwe dienstregeling van 9 december j.l.

Fenna Feenstra: “Op vele terreinen gaat het mis. Vervallen ritten of complete lijnen, prijsverhogingen, OV chip problemen, slechte aansluitingen en ontevredenheid over het functioneren van de Opstapper. Mensen moeten naar hun werk kunnen, scholieren moeten op tijd op school kunnen komen en ouderen moeten hun huis uit kunnen. Dat willen wij bereiken met deze actie.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier