h

Nieuws uit 2013

6 november 2013

investeren in menselijke waarde

Vandaag, tijdens de behandeling in Provinciale Staten van de begroting en het investerings-programma “Wurkje foar Fryslân” (WFF) betoogde fractievoorzitter Jos van der Horst bij alle plannen vooral de menselijke maat niet uit het oog te verliezen en te verankeren in het beleid van de provincie.
“Onze meetlat is menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Wij hebben de zorg dat de te verdelen gelden in WFF, dat onderdeel is van deze begroting, niet altijd rechtstreeks ten goede komt aan de mensen in Fryslân die het tijdens deze crisis moeilijk hebben.

Lees verder
19 oktober 2013

"zonnige" daken voor friese huurders


50.000 Friese huurwoningen voorzien van zonnepanelen. Dat is het doel van het afgelopen woendag in de Statenvergadering aangenomen, samen met GrienLinks ingediende, amendement bij behandeling van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). Dit zou in totaal goed zijn voor ruim 540 MegaWatt.
De Staten hebben eerder een motie aangenomen die er toe moet leiden dat de woningbouwcorporaties zonnepanelen gaan plaatsen op huurwoningen. Dit amendement maakt dat meer concreet door het opstellen van een business case samen met woningcorporaties en dat 100 % financiering vanuit het FSFE mogelijk is.

Lees verder
18 oktober 2013

SP stelt beleid Fries milieuprogramma bij

Tijdens Provinciale Staten van 16 oktober 2013 was een van de agendapunten de aanpassing van het Fries Milieuprogramma 2011-2014. De SP was vrij kritisch over deze aanpassingen. Zo werden bijna alle doelstellingen naar beneden bijgesteld. Ook wilde het college van Gedeputeerde Staten het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid en bevoegdheid geven bij het verstrekken, controleren en handhaven van milieuvergunningen. Dit ging de SP te ver.

Lees verder
30 september 2013

SP enthousiast over Noordelijk coöperatief energiebedrijf

De SP Statenfractie Fryslân is verheugd over het plan van de drie noordelijke provincies om de oprichting van een noordelijk coöperatief duurzaam energiebedrijf te ondersteunen. In de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen zijn verschillende initiatieven voor lokale duurzame energiecoöperaties. In deze provincies worden de initiatieven gebundeld in coöperatieve koepels.

Lees verder
25 september 2013

extra subsidie voor opknappen bedrijventerreinen goede zaak

De verhoging van de subsidiebijdrage van de provincie voor het opknappen van verouderde bedrijventerreinen is een goed plan, aldus de Statenfractie van de SP.
De fractie pleit al jaren voor een goed beleid op dit gebied; onderzoeken hebben aangetoond dat de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen vrijwel overbodig wordt als oude terreinen worden opgeknapt en goed worden onderhouden.

Lees verder
23 september 2013

SP blij met opsplitsen wegenprojecten

De Statenfractie van de SP is blij met het plan van Gedeputeerde Staten om de aanbesteding van de Centrale As en N381 op te splitsen in kleinere projecten.

Fractievoorzitter Jos van der Horst: “In onze economienota, maar ook op vele andere momenten hebben wij gepleit voor deze aanpak. Hoewel wij geen voorstander zijn van deze te prestigieuze wegenprojecten, zijn wij toch blij dat het er nu op lijkt dat ook de kleine(re) bedrijven uit onze regio kunnen profiteren van de investeringen die worden gedaan.
Wij kennen het plan nog niet, maar dit biedt volgens ons perspectief voor het Fryske MKB”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier