h

Nieuws uit 2013

5 juni 2013

Thialf

Vanmiddag, 5 juni, was in de commissievergadering Thialf aan de orde. Jacob W. van der Hoek was woordvoerder en van hem is de volgende bijdrage:
De SP is vanaf het begin van mening geweest dat het in stand houden van topsportlocaties geen overheidstaak is en dus niet in het takenpakket van de provincie thuishoort. Maar tot nu toe zijn we op dat punt een roepende in de toendra gebleken. Waar er in deze Staten massaal steun is voor het afknijpen van sociale uitgaven en het cultuurbeleid toegespitst wordt op het elitaire Hoofdstad 2018, worden er met groot gemak miljoenen gespendeerd aan een topsportvoorziening die blijkens plannen elders in het land compleet particulier gefinancierd zou kunnen worden.

Lees verder
9 mei 2013

SP bezoekt lemster bedrijven

SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen en de SP Statenfractie hebben op 8 mei een viertal Lemster bedrijven bezocht.
De dag werd begonnen bij Ecoshop Helder, een biologische levensmiddelenwinkel die 4,5 jaar geleden werd overgenomen door de huidige eigenaren Marran en Jeroen en welke de afgelopen jaren een flinke groei heeft doorgemaakt.

Daarna ging het gezelschap naar de kledingzaak By Kenneth, waar eigenaar Kenneth enthousiast vertelde over zijn passie voor het vak en zijn visie op ondernemen.

’s Middags werd een bezoek gebracht aan de Vries schilders-interieurs. Eigenaresse Gerry zit al lange tijd in het vak en heeft veel kennis en ervaring om te delen met de Kamer- en Statenfractie.

Als laatste was het de beurt aan Polem, waar o.a. werd gesproken over transport, duurzaamheid en werkgelegenheid en waarbij een rondleiding door de fabriek een interessant slot vormde van een leerzame dag.

Lees verder
6 mei 2013

SP Tweede Kamerlid bezoekt Lemmer


Woensdag 8 mei a.s. zal SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen een werkbezoek brengen aan Lemmer. Mevrouw Gesthuizen is woordvoerder economische zaken en bezoekt in dat kader vier lemster bedrijven. Zij zal daarbij vergezeld worden door leden van de Provinciale Statenfractie van de SP.
Sharon Gesthuizen maakt zich al jaren sterk voor de kleine ondernemer. In 2010 heeft zij het rapport “hart voor de zaak – steun de kleine ondernemer” uitgebracht, waarin zij o.a. pleit voor het MKB vriendelijker aanbesteden door overheden en een betere aanpak van de regeldruk en bedrijfsfinanciering.
De SP in Provinciale Staten heeft vorig jaar een economienota uitgebracht, waarbij ook een betere positie van het MKB wordt bepleit en heeft bereikt dat er op dit moment wordt gewerkt aan een provinciale kennisbank Maatschappelijk Verantwoord en Coöperatief Ondernemen. Ook hebben Gedeputeerde Staten de toezegging gedaan aan de SP fractie, dat bij de plannen voor investeringen met 300 Miljoen NUON-geld speciale aandacht voor het MKB zal zijn.
Het praten met de ondernemers is voor zowel de Tweede Kamer- als de Statenfractie van de SP een belangrijk middel om hun kennis te vergroten. Fractievoorzitter Jos van der Horst: “de kennis en ervaring zit bij de ondernemer zelf. Daarom gaan wij met enige regelmaat bij ondernemers op bezoek. Zij weten waar de problemen, maar vooral ook de mogelijkheden liggen.”

Lees verder
25 april 2013

Provinciale Staten durven SP-plan windenergie nog niet aan

Op maandag 22 april jl. heeft de Statenfractie van de SP in Fryslân, in reactie op het provinciale plan om drie megaclusters windturbines te plaatsen, haar ideeën over windenergie in een notitie aan de overige Statenfracties gepresenteerd. Deze notitie ging gepaard met een motie die tijdens de Statenvergadering van woensdag 24 april werd ingediend. De motie verzocht de Staten om solitaire windturbines en kleinere clusters windturbines toe te staan.

Lees verder
13 april 2013

Fenna Feenstra nieuwe regiovertegenwoordiger SP Fryslân

Fenna Feenstra uit Sneek volgt Jos van der Horst op als regiovertegenwoordiger voor de SP in de provincie Fryslân.
Fenna Feenstra nieuwe regiovertegenwoordiger SP Fryslân
Fenna was de enige kandidaat en werd met een unanieme meerderheid gekozen.
Bij zijn aantreden in 2011 deed Jos van der Horst de belofte dat als er over 2 jaar een goede kandidaat voor de functie van regiovertegenwoordiger zou zijn, hij dan zou terugtreden. Die belofte werd op zaterdag 13 april op de regioconferentie van de afdelingen van de drie Noordelijke provincies in Assen gestand gedaan.

Lees verder
9 april 2013

SP, PvdA en FNP willen duidelijkheid over begeleiding Jeugdhulp

De Statenfracties van de SP, PvdA en de FNP in Fryslân willen op korte termijn duidelijkheid hebben over de begeleiding die Jeugdhulp Fryslân verleent aan pleeggezinnen. Aanleiding daarvoor zijn de verontrustende berichten in de media en de persoonlijke gesprekken van de Statenleden. Daaruit komt naar voren dat er in sommige gevallen geen hulp wordt verleend aan pleeggezinnen, terwijl Jeugdhulp Fryslân daar wel een bijdrage voor ontvangt. De drie partijen willen van het college weten of die informatie klopt.
Door schriftelijke vragen te stellen aan het college willen de drie partijen de feiten boven tafel hebben. Jeugdhulp Fryslân is een zelfstandige stichting en krijgt subsidie van provincie Fryslân om deze begeleiding aan te bieden. De SP, PvdA en FNP willen precies weten om hoeveel gevallen het gaat en wat voor bedragen daar mee gemoeid zijn. Mocht het inderdaad zo zijn dat er pleeggezinnen zijn die niet de begeleiding krijgen die ze nodig hebben, dan willen de partijen actie van de Provincie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier