h

Nieuws uit 2013

29 augustus 2013

presentatie “de laatste boer” een boek over ruimtelijke ordening

Op de grens van Fryslân, Groningen en Drenthe vond donderdagmiddag 29 augustus de presentatie plaats van het boek “de laatste boer”. Het verslag van een rondreis door Nederland door Eric Smaling, Floris Meslier en Jules Iding, met ruimtelijke ordening als rode draad.
In natuurvriendenhuis “Allardsoog” kwamen de noordelijke Statenfracties en een aantal genodigden bijeen, voor een gevarieerde middag waarbij, net als in het boek “de laatste boer” ruimtelijke ordening centraal stond.

Lees verder
19 augustus 2013

De laatste boer in Noord-Nederland

.
De SP- Statenfracties van Drenthe, Friesland en Groningen organiseren op donderdag 29 augustus een middag over de onstuitbare run op schaarse vierkante meters. Vijftig jaar na de Eerste Nota Ruimtelijke Ordening is Nederland totaal veranderd. Hoogleraar duurzame landbouw en Tweede Kamerlid Eric Smaling trok samen met Floris Meslier door het land om een nieuwe blik te werpen op de grondpolitiek. Hun bevindingen staan in het boek De Laatste Boer

Lees verder
3 juli 2013

Fryslân bouwt mee!

Op 19 juni 2013 heeft de SP aangekondigd om bij de behandeling van de kadernota 2014 een plan in te dienen om €65 miljoen uit de NUON-reserve te investeren in de bouw van sociale huurwoningen. Woensdag 3 juli was de betreffende zitting van Provinciale Staten.

Lees verder
21 juni 2013

Kapitalisme leidt tot meer crisis

Door Jos van der Horst en Fenna Feenstra (de dagstelling, LC 21 juni 2013)

Lees verder
19 juni 2013

SP: investeer in de sociale woningbouw!

Bij de behandeling van de kadernota over twee weken, zal de SP een plan indienen om 65 miljoen uit de NUON-reserve te investeren in de bouw van sociale huurwoningen.
Door de verhuurdersheffing gaan veel investeringen van Fryske woningbouwcorporaties niet door of worden vertraagd. Dit zal de crisis in de bouw alleen nog maar verdiepen.

Lees verder
19 juni 2013

Windenergie op land niet uitstellen!

Het CPB heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) uitgevoerd van de Rijksstructuurvisie 6000 MW Windenergie op land. De conclusie is: uitstel met ongeveer vijf jaar van het project om 3500 megawatt (MW) aan windenergie op land bij te plaatsen, is de beste optie. De SP Fryslân is het met deze conclusie niet eens.

Lees verder

Pagina's

U bent hier