h

Nieuws uit 2013

12 februari 2013

groeten uit onbereisbaar Fryslân

SP-Statenlid Fenna Feenstra zal komende woensdag, naar aanleiding van het OV meldpunt van de Statenfractie een zwartboek aanbieden aan Gedeputeerde Kramer
Bij het meldpunt zijn vele klachten binnengekomen naar aanleiding van de nieuwe dienstregeling van 9 december j.l.
Daarnaast hebben ook de verschillende SP afdelingen in de provincie actie gevoerd rondom dit onderwerp. Mensen konden met een ansichtkaart “groeten uit onbereisbaar Fryslân” de actie ondersteunen.

Lees verder
7 februari 2013

SP: Windenergie? Van onder op!

Op vrijdag 1 februari 2013 is de SP Statenfractie samen met SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen op bezoek geweest bij de familie Hylkema, initiatiefnemers van het Wynpark Beabuorren bij Tjerkwerd. Dit project is een schoolvoorbeeld van hoe de SP het graag ziet: initiatief van onder op, gedragen door de streek.

Lees verder
30 januari 2013

SP afdelingen starten meldpunt WMO

De SP afdelingen in Fryslân starten een meldpunt voor thuiszorgmedewerkers en WMO-cliënten. Aanleiding is de bezuinigingsdrift van het Kabinet op de huishoudelijke verzorging, de begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging, die leidt tot onwenselijke en onmenselijke situaties. Mensen verliezen hun recht op zorg, gemeenten moeten nieuwe zorgtaken uitvoeren met gigantische kortingen.

Lees verder
24 januari 2013

Spoeddebat over grondpolitiek

Naar aanleiding van het vernietigende rapport van Berenschot over de grondpolitiek bij onder anderen de Centrale As, is op 23 januari 2013 een spoeddebat gehouden. Voornaamste conclusie van het rapport was dat er de afgelopen jaren geen gedeputeerde verantwoordelijkheid had genomen voor het grondbeleid. Uit de overdrachtsdossiers bleek dat gedeputeerde Hans Konst in feite verantwoordelijk was.Inmiddels is het grondbeleid overgedragen aan gedeputeerde Johannes Kramer.

Lees verder
23 januari 2013

Aquaduct Skarsterrien: duur en overbodig cadeautje

Er was eens een CDA Tweede Kamerlid die voor een brug in de A6 moest wachten. Hé, dacht hij, misschien moeten we hier wel een aquaduct van maken, dan hoef ik hier niet meer stil te staan.
Hij kon er nogal wat mensen enthousiast voor maken, waaronder een CDA-Gedeputeerde en daarom kwam dit aquaduct vandaag ter besluitvorming in Provinciale Staten.
Het rijk betaalt 50 miljoen voor de aanleg, maar de Provincie Fryslân moet dit geld even voorschieten. Oké?

Lees verder
23 januari 2013

PvdA in Fryslân steunt SP actie tegen verhuurdersheffing

Sinds 29 november 2012 wordt door de SP actie gevoerd tegen de verhuurderheffing. Deze maatregel van het kabinet Rutte II houdt in dat de woningcorporaties samen twee miljard euro per jaar moeten betalen aan nieuwe belastingen. Minister Blok heeft het mogelijk gemaakt om de huren te laten stijgen met soms wel zes procent per jaar, bovenop de inflatie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier