h

Nieuws uit 2015

16 december 2015

Geen gas uit de bodem, geen leiding in de bodem van Top en Twel

SP Fryslân vindt het zeer teleurstellend dat het VVD/PvdA kabinet vasthoudt aan gaswinning ondanks de rechterlijke uitspraak van juni dat de Staat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. De uitspraak van de rechter betekent dat er haast moet worden gemaakt met het terugdringen van de uitstoot en dat de uitbouw van duurzame energie moet worden versneld. We moeten in Fryslân en met name nu in Súdwest-Fryslân niet met de armen over elkaar zitten afwachten wat Vermilion gaat doen!

Lees verder
9 december 2015

Op de eilanden nu elektrisch openbaar vervoer

Foto: SP

De SP Fryslan is blij en feliciteert de eilanden Ameland, Terschelling en Vlieland met het mooie eindresultaat van de onderhandelingen betreffende het openbaar vervoer. In navolging van Schiermonnikoog gaat Arriva met de haar toebedeelde aanbesteding zorgen voor elektrisch openbaar vervoer. Een mooi resultaat op weg naar schonere energie, een schoner milieu en een schonere lucht.

Lees verder
9 december 2015

Zorg dat zorg weer van ons wordt

Foto: SP

Heel veel mensen hebben boos gereageerd op het bericht in de kranten dat leden van de raad van toezicht Patyna meer gaan verdienen dan dat zij daarvoor deden.

Lees verder
24 november 2015

SP stelt vragen over varend ontgassen

Voor binnenvaartschepen die chemicaliën vervoeren is het soms nodig om de restanten van de lading uit de tanks te halen, omdat er anders geen volgende lading in kan.
Dit wordt meestal gedaan door al varend te ontgassen en vaak gaat het dan om benzeenhoudende stoffen.
Ook op het Prinses Margrietkanaal wordt gevaren door tankschepen en varend ontgast.De vrijkomende dampen bij het ontgassen kunnen zeer schadelijk zijn voor mens en milieu, daarom heeft de Statenfractie van de SP de volgende vragen gesteld aan het College:​

Lees verder
19 november 2015

SP stelt vragen over aanbesteding door EBS

Voor Zuidoost Friesland en de Waddeneilanden wordt het Openbaar Vervoer opnieuw aanbesteed. EBS is één van de vier gegadigden voor deze aanbesteding. EBS is een dochterbedrijf van het Israëlische Egged, het bedrijf dat onder anderen het busvervoer verzorgt tussen de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied en met steden in Israël. Die Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied zijn een schending van Internationaal Humanitair Recht. Dit betekent dat Egged en de dochterbedrijven profiteren van de militaire bezetting.

Lees verder
15 november 2015

SP maakt ruimte voor zilte teelt in Noordoost-Fryslân

Tijdens Provinciale Staten van 11 november 2015 werd de begroting 2016 behandeld. Omdat de afspraken uit het coalitieakkoord zijn uitgewerkt in deze begroting, kon de fractie zich er goed in vinden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier