h

Nieuws uit 2015

7 oktober 2015

stop TTIP

Foto: SP / sp.nl

TTIP, het handelsverdrag tussen de VS en Europa is vooral gunstig voor de multinationals, de handel in fossiele energie en de chemische industrie, maar een zeer slecht idee voor Fryslân. De toekomst van ons milieu, ons MKB en onze agrarische sector staat op het spel. En dan hebben we het nog niet eens over onze democratie!

Lees verder
30 september 2015

vluchtelingen welkom!

Foto: SP Groningen / SP Groningen

Vluchtelingen zijn van harte welkom in Fryslân. In internationale verdragen is vastgelegd dat vluchtelingen recht hebben op bescherming tegen vervolging, terreur of oorlog. Mensen die op de vlucht zijn voor honger, oorlog en geweld verdienen het om opgevangen te worden. Het is onmenselijk om deze mensen aan de grenzen van Europa of Fryslan tegen te houden. De SP is dan ook blij dat een overgrote meerderheid van de politiek in Fryslân daar het zelfde over denkt.

Lees verder
23 september 2015

Rob Burger beëdigd als Commissielid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Vanochtend is Rob Burger door cdk Jorritsma
beëdigd als “commissielid, zijnde niet-Statenlid”.

Ook voor D66 en de VVD werden commissieleden
benoemd.

Rob is woonachtig in Appelscha en behalve
werkzaam bij academie Minerva ook galeriehouder.

Binnen de fractie zal Rob zich bezig houden met
met cultuur en onderwijs.

Lees verder
2 september 2015

Paarse krokodil

Foto: SP / web

Er is een boer in Fryslân die al jaren subsidie aanvraagt en krijgt voor agrarisch natuurbeheer. Ook voor 2014 was hem subsidie toegekend. Omdat er in een digitaal formulier echter een vinkje verkeerd terecht is gekomen bij de vraag of hij de subsidie uitbetaald wilde krijgen, is hem over 2014 niets uitgekeerd. Zijn bezwaar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is ongegrond verklaard.

Lees verder
28 augustus 2015

SP stelt vragen over uitblijven maatregelen N381

In juli heeft de SP afdeling Ooststellingwerf een brief gestuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Daarin worden problemen bij de opwaardering van de N381 (Drachten – Drentse grens) tot stroomweg aan de orde gesteld: er worden vanaf Oosterwolde tot aan de Drentse grens namelijk geen of onvoldoende geluids- en zichtbeperkende maatregelen voor omwonenden genomen.

Lees verder
20 augustus 2015

Aandeelhouders Alliander: Stop immoreel gegraai topbestuurders

De statenfracties van SP Gelderland, SP Noord-Holland, SP Fryslân en SP Amsterdam zijn boos en verontwaardigd over het feit dat Netwerkbedrijf Alliander de normen voor topsalarissen zonder blikken of blozen omzeilt. Volgens onderzoek van het Algemeen Dagblad zoekt het bedrijf bewust de mazen in de wet op. Weer lijkt het bedrijf weg te zullen komen met het hoge beloningsbeleid. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier