h

Nieuws uit 2023

22 november 2023

De twee grote problemen met ons energiesysteem

Foto: Jolanda van Overhagen

De grote problemen met de manier waarop energie geregeld is in onze maatschappij werden in 2022 op een pijnlijke manier duidelijk. Mensen kregen enorme rekeningen voor het gas dat zij nodig hadden om hun eten te koken en hun huis te verwarmen. Misschien wel het meest schrijnende: de mensen onderaan de economische ladder kregen het daarbij het zwaarste te verduren. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Lees verder
9 oktober 2023

Parlamentariërtreffen in provinciehuis Fryslân

Foto: Jolanda van Overhagen

Bij het Parlamentariërtreffen op 6 oktober jl. in het provinciehuis in Leeuwarden, waren de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel aanwezig. Vanuit Duitsland waren mensen uit de Landtag Niedersachsen gekomen. De SP Statenfractie Fryslân werd vertegenwoordigd door ons commissielid Jolanda van Overhagen. Bij elkaar zo’n 35 tot 40 mensen gingen in gesprek met elkaar over de thema’s Mobiliteit, Energie, Gezondheidszorg en Digitalisering.

Lees verder
28 september 2023

Ruime meerderheid Provinciale Staten steunt motie SP, PvdA, GL en PBF

Foto: sp

Bij de Provinciale Statenvergadering op 27 september 2023 diende de SP, met mede-indieners PvdA, GrienLinks en Provinciaal Belang Fryslân, een motie in over de mogelijke sluiting binnen tien jaar van de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen. Dit besluit wordt genomen door de vier Friese ziekenhuizen en de zorgverzekeraars De Friesland en Zilveren Kruis.

Lees verder
18 september 2023

Prinsjesdagprotest op het Koekamp in Den Haag

Foto: Jolanda van Overhagen

Op zondag 17 september 2023 organiseerde de landelijke SP het Prinsjesdagprotest op het Koekamp in Den Haag. Vanuit de hele provincie Fryslân stapten mensen in Leeuwarden en Heerenveen op de bus richting Den Haag. Met nog een korte tussenstop in Emmeloord reden we door regenachtig weer naar Den Haag. Vanwege de protesten op de A4 door Extinction Rebellion reden we via Wassenaar Den Haag in. Er was een grote politiemacht op de been bij de protestacties die er in Den Haag deze dag zouden zijn. Bij Extinction Rebellion waar we langsreden richting het Koekamp was zelfs de ME.

Lees verder
16 september 2023

Werkbezoek van Provinciale Statenleden aan Hegewiersterfjild

Foto: Jolanda van Overhagen

Vrijdag 15 september 2023 zijn we als SP mee geweest op werkbezoek. De bestemming was het Hegewiersterfjild bij Harlingen. Met subsidie van de Provincie Friesland en het afstaan van een aantal weiden door boeren, kwam Natuurmonumenten in actie om het gebied zo aan te passen dat weidevogels er een goed broedgebied in zagen. Met plasdras en voldoende waterpartijen werd het een veilig gebied waar de afgelopen jaren een duidelijke groei is te zien in de aantallen broedvogels. Om dit te goed te monitoren tellen vrijwilligers elk jaar de broedparen en soorten vogels die Hegewiersterfjild gebruiken om hun eieren uit te broeden en hun jongen groot te brengen.

Lees verder
16 september 2023

Introductiebezoek Waddenfonds

Foto: Jolanda van Overhagen

We hadden het druk op vrijdagmiddag 15 september jongstleden. Na de wandeling door weidevogelgebied het Hegewiersterfjild zakten we af naar Harlingen. In de Willemshaven lag een boot klaar om ons over de Waddenzee te varen, terwijl we onderweg werden bijgepraat over het Waddenfonds.

Lees verder

Pagina's

U bent hier