h

Nieuws uit 2023

3 maart 2023

Interview met Ilse

Interview met Ilse van Loveren (2) in Nieuwsblad NoordOost Fryslân.
Er is gesproken over NOF als krimpregio, het OV, het bouwen van woningen, zonnepanelen op daken en nog meer.
Lees het in de bijlage!

Lees verder
28 januari 2023

Superzaterdag

Foto: Jolanda van Overhagen

Actie in Heerenveen!
Nadat we eerst in het winkelcentrum duidelijk hebben gemaakt dat de SP er was door met spandoeken op de foto te gaan en de eerste handtekeningen te vragen, zijn we met 14 Sp'ers uit de hele provincie  de wijk "De Greiden" ingetrokken met onze Volkspetitie. 

Lees verder
26 januari 2023

Succesvolle dag voor SP Statenfractie Fryslân

Foto: Sanne van Wees / eigen foto

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten (PS) stond het onderwerp “Burgerparticipatie Windpark Fryslân” als eerste punt op de agenda. De provincie Fryslân is voor 15% aandeelhouder in Windpark Fryslân (WPF). Omdat de prijzen voor energie vorig jaar zo enorm waren gestegen, werd er €11 miljoen overwinst gemaakt. Het credo was altijd dat WPF “van en voor de Friese burger” zou zijn. Aanvankelijk wilde het college van Gedeputeerde Staten (GS) de participatie van Friese burgers realiseren door uitgifte van obligaties van €500,-. Omdat dit maar voor een beperkt aantal Friezen een optie zou zijn, werd door GS nu voorgesteld om daar vooralsnog van af te zien.

Lees verder
19 januari 2023

SP en PVDA willen koopwoningen van minima isoleren met opbrengsten uit Windpark Fryslân

Foto: Hanneke Goede

De Statenfracties van de PvdA en SP willen dat een deel van de opbrengsten uit het Windpark Fryslân worden gebruikt om woningen te isoleren. Het gaat om koopwoningen van huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum en met een bedrag van maximaal €2500 per huishouden. Ook willen de twee partijen dat er alles aan gedaan wordt om isolatieprogramma’s voor woningen, met name in de huursector, sneller te laten gaan. Ze vragen het college om in gesprek te gaan met gemeenten en woningbouwcorporaties op welke manier de provincie kan helpen om deze programma’s te versnellen. Ook de Energiebank Fryslân moet daarbij betrokken worden. De partijen willen hiermee bereiken dat een deel van de opbrengsten uit het Windpark Fryslân, die buitenproportioneel worden opgebracht uit de hoge energierekening van huishoudens met slecht geïsoleerde woningen, op deze manier terugvloeien naar de mensen die dat het hardst nodig hebben. De PvdA en SP doen deze voorstellen tijdens het debat over Burgerparticipatie Windpark Fryslân in Provinciale Staten op 25 januari.

Lees verder

Pagina's

U bent hier