h

Nieuws uit 2008

16 mei 2008

SP wil één besluit over N381

Tijdens de Statenvergadering van 14 mei jl. stond de gescheiden tracévaststelling van de N381 op de agenda. Bij een eerder punt op de agenda stelde de SP al dat het college zegt het coalitieakkoord uit te voeren, maar in werkelijkheid het tegenovergestelde doet. Dit geldt ook voor het tracé van de N381.

Lees verder
2 mei 2008

1 mei toespraak Ad van de Kolk

Op 1 mei jl. hield Ad van de Kolk, voorzitter van de SP Statenfractie, een toespraak ter gelegenheid van De Dag van de Arbeid. Die dag werd samen met de FNV Bondgenoten en de PvdA gehouden in It Damshûs in Nij Beets. Het was een inspirerende avond met voorzichtige verkenningen zonder neerbuigendheid.

Lees verder
1 mei 2008

GS muilkorven Friese welzijnssector

Na eerdere bezuinigingen op maatschappelijke organisaties zoals de FSU en SOS telefonische hulpdienst met wel 40%, zijn nu de steunfunctie-instellingen aan de beurt volgens Gedeputeerde Staten van Fryslân en de coalitie CDA/PvdA/CU. Recente uitspraken van Gedeputeerde Galema die er op neer komen dat subsidies worden ingetrokken van instellingen die naar de rechter stappen, hebben al geleid tot commotie binnen de Staten en in de samenleving.

Lees verder
21 april 2008

Schenking SP voor Blijf van mijn Lijf

Tijdens een spreekbeurt van Agnes Kant vorige maand in Heerenveen werd een speciaal vervaardigd schilderij geadopteerd door zowel het aanwezige publiek als ook de SP. De opbrengst en het schilderij zelf werden op maandag 31 maart aangeboden aan het enige Blijf van mijn Lijf huis in Friesland.

Lees verder
21 april 2008

Statenfractie pal achter Fûgelpits

Op donderdag 27 maart jl. is de SP Statenfractie op werkbezoek geweest bij de Fûgelpits in Moddergat. De fractieleden werden daar hartelijk ontvangen door Gaatske Wiersma-Visser. Samen met haar echtgenoot Sape Wiersma beheert zij deze alom, ook wereldwijd bekende vogelopvang in Noordoost-Fryslân.

Lees verder
25 februari 2008

Aan de werknemers kleinmetaal in Fryslân

De Statenfractie en alle afdelingen van de SP in Fryslân scharen zich vierkant achter jullie actie en achter jullie eisen. Eisen die wij zien als niet meer dan reëel in een tijd van economische groei waar iedereen in mee schijnt te delen behalve de werknemers. Zonder werknemers houdt echter alles op!

Lees verder

Pagina's

U bent hier