h

Nieuws uit 2011

24 maart 2011

29 maart: grote bijeenkomst over Centrale As

Dinsdag 29 maart a.s. is er een bijeenkomst over de Centrale As in "de Pleats" in Burgum, Schoolstraat 82. Aanvang 20.00 uur.

Lees verder
24 maart 2011

een beetje links...

Woensdagavond is in een vergadering van alle partijen en de informateur door het PvdA bekend gemaakt een college te willen vormen met CDA, FNP en GrienLinks.

Lees verder
10 maart 2011

SP Statenleden geinstalleerd

Vandaag zijn 43 Provinciale Statenleden geinstalleerd.
Voor de SP werden beëdigd: Jacob W. van der Hoek, Jos van der Horst en Maria de Vries-van der Mark.
Maria de Vries legt belofte af
Het afleggen van de belofte door Maria de Vries.
SP
Jacob W. van der Hoek, Jos van der Horst, Maria de Vries-van der Mark

Lees verder
9 maart 2011

Armoedebeleid versus wachtgeld

Op de laatste vergadering van de “oude” Staten, lag, NB als hamerstuk, de eindevaluatie van het Provinciaal armoedebeleid voor. De SP vindt dat er van stoppen met projecten die armoedebestrijding als doel hebben, geen sprake kan zijn.

Lees verder
8 maart 2011

Fries college kan over links

De provinciale fracties van SP, GrienLinks en D66 zijn een samenwerking aangegaan om aan de PvdA duidelijk te maken dat het anders kan. Hun initiatief voert de naam “Friese Lente” De drie partijen hebben 13 punten opgesteld waarmee ze de collegeonderhandelingen ingaan.
Als de drie partijen hun zin krijgen wordt er linkser geformeerd. Wat hen betreft verdwijnt het CDA naar de oppositie. De afzonderlijke fractievoorzitters van de drie samenwerkende partijen zullen dit bepleiten bij de informateur, Margreeth de Boer.

Lees verder
7 maart 2011

SP bepleit voortzetting Provinciaal armoedebeleid

Op 9 maart a.s. staat de afsluiting van het project Armoedebestrijding op de agenda van Provinciale Staten. Dit gebeurt naar aanleiding van een evaluatierapport van de Taskforce, die de afgelopen vier jaar belast was met armoedebestrijding. Ondanks het feit dat dit stuk nog niet in de commissie was behandeld, stond het als hamerstuk op de agenda.

Lees verder

Pagina's

U bent hier