h

Nieuws uit 2018

24 mei 2018

Snel internet voor iedereen

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Tijdens de Statenvergadering van 23 mei jl. stond onder meer het onderwerp “snel internet voor iedereen” op de agenda, naar aanleiding van een rapport dat door de Noordelijke Rekenkamer is opgesteld. Dit ging over aansluiting op glasvezel buiten de stedelijke gebieden. De stedelijke gebieden zijn al door “de markt” bediend en nu wordt er al een aantal jaren geprobeerd ook een manier te vinden om het buitengebied te bedienen. Woordvoerster Fenna Feenstra pleitte er in haar bijdrage voor om van snel internet een nutsvoorziening te maken. Een motie hierover, die samen met de PvdA werd ingediend, werd door het college van Gedeputeerde Staten overgenomen. Ter ondersteuning van GS werd de motie toch nog in stemming gebracht en Statenbreed gesteund.

Lees verder
30 april 2018

Keurmerk 'MienskipsEnergie' geeft goede voorbeeld voor groene en sociale stroom

Foto: Fenna Feenstra / SP

De herkomst van de gewone groene stroom is niet altijd even helder. Het is een wereld met niet transparante certificaten, die uit dubieze groene stroom bronnen komt zoals kolencentrales die bijvoorbeeld biomassa bijstoken en afvalovens. Ook komt groene stroom nog al eens van grote windparken die de sociale omgeving ontwrichten. Echte groene stroom die wel goed is voor milieu en de gemeenschap is MienskipsEnergie. Deze energie richt zich namelijk op collectieve en lokale productie van energie, volgens drie principes:

Lees verder
25 april 2018

Staten steunen SP: statiegeld op flesjes en blikjes invoeren!

Foto: SP / pixabay

Iedereen is inmiddels wel op de hoogte van het verschijnsel “plastic soup”: de enorme hoeveelheid plastic die in onze oceanen drijft. Dat deze plasticbrij veroorzaakt wordt door zwerfafval en dat deze vervuiling gevaarlijk is voor mens en dier mag bekend zijn. Dichter
bij huis zorgen weggegooide flesjes en blikjes niet alleen voor overlast en opruimkosten, maar kan vee, door kapot gemaaid afval, een pijnlijke dood sterven.

Lees verder
29 maart 2018

Circulair moet ook sociaal!

Foto: Hillie de Koe

Fryslân wil werken aan een circulaire economie. Een prachtig initiatief van het College van GS.  Toch kon de SP zich niet vinden in een aantal aspecten van het voorstel.

Lees verder
25 januari 2018

identiteitspolitiek of menselijke waardigheid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

In Friese staten werd voorgesteld om een vlag in de statenzaal te plaatsen voor onze gemeenschap. Maar als we terugmoeten grijpen naar een vlag of een volkslied om gemeenschapzin te bewerkstelliggen wat zegt dat dan? Als we identiteitspoltiek en nationalisme nodig hebben om ons als mens waardig te voelen wat zegt dat dan? Wat zegt dat dan over hoe we als mensen ons voelen? Een dikke 30 jaar uitverkoop van zeggenschap in ons werk en onze wijken heeft onze waardigheid en gemeenschapszin aangetast. 30 jaar neoliberalisme heeft onze waardigheid en gemeenschapszin aangetast. Individualisme en consumptisme heeft onze waaridgheid en gemeenschapszin aangetast. Ons verenigen onder een vlag lost dat niet op. Polarisatie of wijzen naar mensen als ze iets anders geloven of ergens anders vandaan komen lost dat niet op. De provincie zet in op het versterken van gemeenschappen. De provincie zet er op in dat iedereen mee kan doen. Op menselijke waardigheid. Mijn partij strijd elke dag een strijd voor meer solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. Laten we ons niet opsieren met uiterlijk vertoon. Laten wij ons sieren met daden voor onze gemeenschap.​

Lees verder
25 januari 2018

Leenfonds ook voor innovaties boeren

Foto: Peter van der Sluijs / wikimedia

Op de Statenvergadering van 24 januari 2018 was de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) een van de agendapunten. In dit ondernemersfonds wordt nog eens €18,5 miljoen gedaan om het midden- en kleinbedrijf te versterken. Het grootste deel komt in een werk- en groeiregeling, onder meer voor innovatie en starters. In het fonds zat al geld uit het Doefonds, Ondernemersimpuls Fryslân en de Exportregeling uit Aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In totaal bevat de FOM nu €32 miljoen aan vermogen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier