h

Nieuws uit 2012

11 april 2012

economie: it kin oars!

Vandaag heeft fractievoorzitter Jos van der Horst de visienota economie van de SP-fractie voorafgaand aan de commissievergadering Boarger en Mienskip, aangeboden aan gedeputeerde Hans Konst.
Hiermee wil de fractie aangeven dat het stimuleren van de economie in Fryslân anders kan; anders dan tot nu toe door de provincie is gedaan.
Fractievoorzitter Jos van der Horst: “Het midden- en kleinbedrijf is het hart van onze economie: 95% van alle bedrijven in Nederland is klein, met 20 of minder medewerkers. Deze belangrijke spil van werkgelegenheid is wendbaar en innovatief en in staat om maatwerk te leveren in de meest uiteenlopende specialisaties.
Daarnaast weerspiegelt het kleinbedrijf de menselijke maat; door hun schaal en aard bevinden kleine bedrijven zich middenin de samenleving, tussen de mensen. Ze zorgen voor bedrijvigheid in de buurten, voor werkgelegenheid in dorpen en voor de leefbaarheid van het platteland. Bovenal is de betrokkenheid bij de zaak, van ondernemers èn werknemers in het kleinbedrijf, groot.
.

Lees verder
2 april 2012

20 april discussieavond Eurocrisis in Dokkum

SP Dongeradeel organiseert op 20 april een discussieavond over de Eurocrisis
SP-Europarlementariër Dennis de Jong leidt de avond in en spreekt tijdens deze “Tour d’Europe” over de Europese aanval op de lonen, pensioenen, zorg en sociale voorzieningen.
Locatie: restaurant de IJsherberg, Harddraversdijk 1, Dokkum.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30.

Lees verder
28 maart 2012

SP bij Wetsus: er kan meer met water

Wetsus werkt samen met 17 universiteiten en 90 bedrijven en biedt onderzoeks- en promotiekansen voor studenten uit Nederland, Europa en daar buiten, op het gebied van watertechnologie
Watertechnologie, en dus ook Wetsus komt vaak naar voren als speerpunt van de provincie, maar wat Wetsus nu precies is en wat zij doen, bleef toch nog vaak onduidelijk. Daarom ging de Statenfractie bij Wetsus op bezoek

Lees verder
22 maart 2012

SP bepleit onderbrengen Wetterskip bij provincie

Tijdens de Statenvergadering van 16 februari 2011 had de SP bij de Takendiscussie een motie ingediend om het Wetterskip (Waterschap) Fryslân bestuurlijk bij de provincie onder te brengen. Die motie werd met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft daar tot dusver echter niets mee gedaan.

Lees verder
22 maart 2012

SP initiatiefvoorstel openbaar vervoer

Na de behandeling in de commissie op 7 maart jl. waren naar aanleiding van de opmerkingen van de andere partijen enkele wijzigingen in het initiatiefvoorstel Openbaar Vervoer van Fenna Feenstra aangebracht. Op woensdag 21 maart jl. was de behandeling in Provinciale Staten.

Lees verder
19 maart 2012

SP stelt vragen over milieuvergunningen

In Februari van dit jaar werd de SP in het Brabantse geconfronteerd met een bedrijf dat zonder geldige milieuvergunning werkt. Dit naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek naar drie dodelijke ongevallen in bij afvalwerker Reiling. Daarbij kwam aan het licht dat de provinciale milieuvergunning van het bedrijf ongeldig was, omdat een aantal gemeentelijke vergunningen niet in orde was.

Lees verder

Pagina's

U bent hier