h

Nieuws uit 2012

29 november 2012

1 miljoen aan subsidies geschrapt

In de Staten van 28 november werd “tussen de bedrijven door” 1 miljoen geschrapt op provinciale subsidies.
Het Sociaal Investeringsfonds, het subsidiebudget taal en cultuur en de subsidieverordening economisch beleid zijn geschrapt en er is bijna een half miljoen “gevonden
middels efficiencymaatregelen”. Navraag door de SP wees uit dat deze efficiencymaatregelen bestonden uit het domweg verlagen van de subsidie aan, bijvoorbeeld, maatschappelijke organisaties.
Al in de commissie was gebleken dat de SP fractie vrijwel alleen stond in haar verzet tegen deze bezuinigingen van het college.
Waar vele miljoenen gaan naar infrastructuur en grote projecten als bijvoorbeeld Thialf, worden middels een Statenvoorstel van 1 A4tje de maatschappelijke organisaties hard aangepakt.
Een keuze waar de SP fractie zich moeilijk bij neer kan leggen en waar u binnenkort meer over zult horen.
Wordt vervolgd…..

Lees verder
28 november 2012

wat kun je doen met 24 miljoen?

Vandaag werd behandeld in de Staten: alternatief investeringsprogramma spoorlijn Heerenveen-Drachten-Groningen. Wat doen we met het geld wat “overblijft” nu de aanleg van de spoorlijn is geschrapt.
De SP is altijd tegen deze spoorlijn geweest en is dan ook blij dat deze niet wordt aangelegd. Het geld wat nu gebruikt kan worden voor andere zaken, wil het college vooral inzetten op versterken van de Fryske economie.
Daarbij worden echter vooral weer de economische kernzone’s genoemd en de gemeente Smallingerland heeft haar verlanglijstje al ingediend.
Wat de SP betreft gaat het geld echter voor de samenleving worden ingezet; daar waar het nodig is, het hardst nodig is.

Lees verder
15 november 2012

Gemiste kans natuurbeleid

Op donderdag 15 november 2012 is een natuurakkoord ondertekend waarmee de wet Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) ten einde komt en het akkoord dat de provincies met Bleker hebben gesloten in werking treedt. De provincie Fryslân heeft indertijd weliswaar ingestemd met de uitvoering van het akkoord met Bleker, maar niet met het akkoord op zich.

Lees verder
7 november 2012

SP: herindelingen te duur en ondemocratisch!

Het nieuwe Kabinet wil alleen nog gemeenten van 100.000 inwoners of meer en ook provincies samenvoegen. Dit alles voor meer bestuurskracht, het aankunnen van decentralisatie van rijkstaken en kostenbesparing. In Fryslân hebben we al twee voorbeelden hiervan: Súdwest Fryslân en de Friese Meren. De eerste heeft een begrotingstekort van €12 miljoen, de tweede moet nu €5,5 miljoen bezuinigen en de komende jaren nog eens €4,4 miljoen.

Lees verder
31 oktober 2012

SP Kamerlid levert inbreng taalwet in het fries

De SP heeft ‘mei entûsjasme kennis naam’ van de nieuwe ‘Wet gebrûk Fryske taal’ die de regering heeft ingediend. Deze wet moet ervoor zorgen dat Fries gebruikt wordt als officiële taal in Friesland en dat Friezen het recht krijgen om door de overheid in het Fries te worden aangesproken.
SP-Kamerlid Ronald van Raak dient woensdag de schriftelijke inbreng in het Fries in. ‘Dat lijkt me een mooi voorschot op de wet en nu kan iedere Fries ons commentaar ook in zijn eigen taal lezen.’
De SP vindt het belangrijk dat Friezen ook buiten Friesland in hun eigen taal op de hoogte kunnen blijven van ontwikkelingen in hun provincie. Daarom vraagt de partij aan de ministers van Binnenlandse Zaken om te verzekeren dat Omrop Fryslân op de radio in heel Nederland gemakkelijk te beluisteren is.

Lees verder
25 oktober 2012

De provincie in: ruimtelijke ordening in Fryslân

SP Eerste Kamerlid Eric Smaling werkt momenteel aan een project over ruimtelijke ordening en in dat kader bezocht hij deze week de provincie Fryslân.
Samen met de Statenfractie besprak hij een aantal actuele onderwerpen zoals grondaankopen, wegenprojecten en de relatie landbouw, natuur en nationale landschappen.
Daarnaast werden een drietal bezoeken afgelegd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier