h

Nieuws uit 2012

19 september 2012

MVO en coöperaties: dubbele winst

Bij de behandeling van de economienota, vandaag in Provinciale Staten, heeft de SP-fractie er voor gepleit meer aandacht te schenken aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en coöperatief ondernemen.
De fractie denkt dat hier goede mogelijkheiden liggen voor het MKB en voor ZZP'ers. Er werd daarom door middel van een motie een voorstel gedaan om eens te kijken naar de mogelijkheid van een kenniscentrum voor MVO en coöperatief ondernemen. (Deze motie werd aangenomen, door Provinciale Staten met 23 stemmen voor en 16 tegen)
Ook droeg woordvoerder Jos van der Horst nog bouwstenen voor een duurzame economie aan, zoals ook verwoord in de SP-economienota: "Economie, it kin oars". Het betoog van Jos van der Horst:

Lees verder
18 september 2012

Gans anders

Vanochtend werd op alle fractiekamers, voor alle Statenleden een "cadeautje" bezorgd van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging Fryslân. Het bevatte een bordje met twee stukken ganzenborst. In de begeleidende brief werd de gans van harte aanbevolen, als zijnde "smakelijk, gezond en biologisch" en werden de Statenleden eveneens voorzien van de mededeling dat alleen schieten en vangen/doden effect sorteren in de bestrijding van de ganzenoverlast.
De SP fractie is te allen tijde bereid om met verschillende (groepen) mensen te praten en standpunten uit te wisselen. Deze manier is volgens Statenlid Fenna Feenstra niet de juiste manier om, respectvol, met elkaar te discusseren over vraagstukken en eventuele oplossingen.
Zij schreef de voorzitter van de KNJV dan ook de volgende brief:

Lees verder
17 september 2012

Tweede Kamerfractie SP stelt vragen over Sionsberg

Nine Kooiman, lid van de Tweede Kamer voor de SP, heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Schippers over de sluiting van de afdeling geboortezorg in Dokkum. Uit onderzoek blijkt dat de geboortezorg uit Dokkum verdwijnt om financiële redenen en niet vanwege de kwaliteit. Ook is er sprake van ‘ongebruikelijk nauwe banden’ tussen de Inspectie en de zorgverzekeraar. De vragen zijn:

Lees verder
12 september 2012

SP-stemmers bedankt

18 juli 2012

Kadernota martelgang voor college

Bijdrage algemene beschouwingen n.a.v. de kadernota 2013 door fractievoorzitter Jos van der Horst:

Lees verder
9 juli 2012

Renske Leijten trapt Friese SP campagne af

Willen we sociaal of liberaal de crisis aanpakken?
Met deze vraag opende SP-Tweede Kamerlid en eerste vrouw op de kandidatenlijst Renske Leijten de Fryske ledendag in een zonovergoten Damshûs in Nij Beets.

Lees verder

Pagina's

U bent hier