h

Nieuws uit 2012

7 maart 2012

Initiatiefvoorstel SP Openbaar Vervoer

Vanavond wordt in de Statencommissie Lân, Loft en Wetter het initiatiefvoorstel Openbaar Vervoer van ons Statenlid Fenna Feenstra behandeld. Daarin pleit de SP voor bepaalde prioriteitstellingen bij de beoordeling van de offertes die OV-bedrijven doen. Verder wordt gepleit voor de oprichting van een eigen provinciaal vervoerbedrijf.

Lees verder
5 maart 2012

meer vragen over toegankelijkheid provinciehuis

Omdat de Statenfractie van de SP niet tevreden was met de antwoorden van het College over de toegankelijkheid van het provinciehuis voor mensen met een fysieke beperking heeft fractievoorzitter Jos van der Horst hierover vervolgvragen gesteld: “Wij hebben moeten constateren dat het college niet vindt dat iedereen, ongeacht zijn of haar beperking toegang moet hebben tot het provinciehuis. Dit geldt voor bezoekers, maar ook voor medewerkers. Waarom is en wordt dit niet getoetst door een onafhankelijke expert en met als toetsing de normen voor een Internationaal Toegankelijkheids Symbool (ITS)? Iemand in een rolstoel moet toch niet met behulp van iemand anders door het gebouw te hoeven gaan? Partoer is toch geen expert op het gebied van toegankelijkheid voor gebouwen?.Daarom voelen wij het college nogmaals aan de tand over dit onderwerp.”

Lees verder
22 februari 2012

Fenna Feenstra beëdigd als lid Provinciale Staten

Fenna Feenstra uit Sneek is vandaag tijdens de Statenbijeenkomt beëdigd als Statenlid voor de SP.
Fenna is 41 jaar oud, moeder van twee kinderen en werkt als docent sensor-technologie aan het Hanze Institute of Technology in Assen.
Zij was al sinds april vorig jaar commissielid en zal zich ook als Statenlid bezighouden met verkeer en (openbaar) vervoer, natuur, water en energie.
Sinds 2002 is Fenna actief in de SP en sinds vorig jaar voorzitter van de afdeling Súdwestfryslân.

Fenna staat voor actieve solidariteit. De dialoog voeren vanuit respect voor de ander.
Een samenleving waar ieder zich menswaardig voelt is waar zij voor strijdt.
Dat doet zij het liefst op straat en tussen de mensen, maar nu ook als lid van Provinciale Staten

Lees verder
1 februari 2012

schriftelijke vragen aan de PvdA

Hoeveel boter heeft de PvdA fractie op het hoofd als het gaat om de bezuiniging van € 5000,- om het VARA jeugddebat in het provinciehuis plaats te laten vinden? De fractie van de SP heeft in november 2010 een motie ingediend om deze bezuiniging ongedaan te maken. De PvdA fractie stemde toen tegen en torpedeerde toen mede het jeugddebat in het provinciehuis. Dat er nu zielige vragen gesteld worden aan GS, getuigd van een symboolpolitiek die niet past bij een volwassen politieke partij.

Lees verder
30 januari 2012

overheidsgeld voor tv-serie?

De Statenfratie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de financiering door SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) en Fryslân Marketing van de TV-serie "Moordvrouw" die 10 weken lang op RTL 4 wordt uitgezonden. De SP vraagt aan het college hoeveel overheidsgeld hiermee gemoeid is en of de kosten tegen de baten gaan opwegen.

Lees verder
25 januari 2012

Maria de Vries stopt als Statenlid

Helaas heeft Maria de Vries – van der Mark besloten om te stoppen met haar werk als Statenlid.
De SP fractie betreurt dit zeer, omdat Maria in de afgelopen periode een goede inhoudelijke bijdrage heeft geleverd aan de fractie en zij zich volledig heeft ingezet om aan haar portefeuille “Lân, Loft en Wetter” een goede invulling te geven.
Maria de Vries geeft haar zetel terug aan de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier