h

Nieuws uit 2012

6 juni 2012

sociaal beleid over de heg

Gedeputeerde Staten van Fryslân komen met een plan dat “transitie sociaal beleid” heet. Met andere woorden: we schaffen het sociaal beleid van de provincie af en gooien het wel ergens over de heg.
De SP fractie vindt dat dit plan veel te vroeg komt. De takendiscussie is nog steeds niet rond en deze zul je eerst moeten voeren voor je een beleidsveld afschaft.

Lees verder
24 mei 2012

SP geeft regionale economie steuntje in de rug

Tijdens Provinciale Staten van 23 mei jl. kwam onder anderen de gebiedsontwikkeling van de Centrale As, de N381 en Franekeradeel-Harlingen aan de orde. De SP is altijd tegen de aanleg van de Centrale As en de N381 geweest, maar nu dat eenmaal een feit is zou er wel een goede gebiedsontwikkeling moeten plaatsvinden. Ook is de SP van mening dat de bewoners van het zout- en gaswinningsgebied Franekeradeel-Harlingen goed gecompenseerd zouden moeten worden.

Lees verder
18 mei 2012

nieuw provinciehuis: reden voor een feest?

Sinds enkele maanden resideert het Provinciaal bestuur weer aan de Tweebaksmarkt. Provinciale Staten hebben er enkele jaren overgedaan om tot een besluit te komen, waarbij de geraamde kosten stegen van 50 miljoen tot ruim 80 miljoen. En nu moet er nog een parkeergarage worden aangelegd.
In november hebben bestuur en ambtenaren de nieuwbouw betrokken. Dat gebeurde door met een open kar van het tijdelijke gebouw aan de Snekertrekweg naar de nieuwbouw aan de Tweebaksmarkt te rijden. Het is ons meegevallen dat de inzittenden op de kar niet met pek en veren door de bevolking de stad zijn uitgejaagd. Maar het feestje is geruisloos verlopen.

Lees verder
16 mei 2012

Statenfractie bezoekt friese bedrijven

In april heeft de Statenfractie van de SP haar nota economie gepresenteerd. De fractie pleit in deze nota voor versterking en ondersteuning van het MKB, o.a. in de vorm van een kenniscentrum voor coöperatief, maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.
Over dit onderwerp, maar ook over vele andere, ging op 14 mei de fractie in gesprek met mensen van een drietal bedrijven.

Lees verder
25 april 2012

Friese woningvoorraad: niet slopen of verkopen

Het provinciaal plan voor herstructurering van de Friese woningvoorraad is in de ogen van de SP een goed plan, maar er moet worden gewaakt voor dat wat je zo vaak ziet gebeuren: sloop van sociale huurwoningen en het herbouwen van minder, maar duurdere woningen daar voor in de plaats.

Lees verder
25 april 2012

Bruggen zonder brugwachter: een slechte zaak

In Provinciale Staten kwam vandaag de afstandsbediening voor bruggen aan de orde. Volgens de SP een slecht plan, wat slechts nadelen kent.
Jacob W. van der Hoek in zijn betoog: “Wij verbazen ons nog steeds over de draai die gemaakt is betreffende het beleid hierover. Anderhalf jaar geleden was er een toezegging van
Gedeputeerde de Vries over een wijziging van beleid van afstandsbediening naar werkgelegenheidsproject. Dit, omdat de proef, om het in samenwerking met gemeenten te gaan doen, was mislukt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier