h

Nieuws van de afdeling

27 juni 2005

Algemene Beschouwingen door SP Statenfractie Fryslân

Van alle bestuurslagen is die van de Provincie de meest onbekende. Dat blijkt onder meer uit de lage opkomst bij de Statenverkiezingen. Alleen bij verkiezingen voor het Europese Parlement maken nòg minder mensen de gang naar de stembus.
Ook de bekendheid van de politici in de Staten is minimaal. Desgevraagd kent men de Commissaris van de Koningin wèl en soms kan men nog één of twee Gedeputeerden noemen, maar dan houdt het ook wel op.
Jammer.
Want de Provincie neemt vele besluiten die de Friese burger wel degelijk direct raken en steeds meer belangrijke taken worden overgeheveld naar de Provincie.
Op het gebied van milieu, openbaar vervoer, zorg, huisvesting en welzijn neemt de Provincie belangrijke beslissingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier