h

Nieuws van de afdeling

19 december 2006

Ad van de Kolk officieel gekozen

Statenlid Ad van de Kolk is officieel gekozen tot lijsttrekker van de SP bij de statenverkiezingen van maart volgend jaar.

Lees verder
5 december 2006

Oproep aan de korpsbeheerder en korpschef Politie Fryslân: Stop de uitzetting van oud-wetters!

De onderstaande partijen doen een dringend beroep op de korpsbeheerder en de korpschef om vanaf nu geen medewerking meer te verlenen aan het uitzetten van asielzoekers, die onder de regeling van het komende Generaal Pardon vallen. Donderdag, meteen na de installatie van de nieuwe kamerleden, vond het spoeddebat plaats om vooruitlopend op een Generaal Pardon de uitzettingen voorlopig op te schorten. Minister Verdonk voelt er weinig voor deze motie uit te voeren. Zij vindt dat de huidige demissionaire regering geen besluiten moet nemen. Dat zou inhouden dat de uitzettingen ondertussen gewoon doorgaan. Dat kinderen, gescheiden worden van ouders, dat twee Turkse meisjes zonder hun ouders over de grens gezet worden. Echtparen kunnen nog worden gescheiden. En dat allemaal terwijl er een nieuwe politieke werkelijkheid is. Namelijk een Tweede Kamer die in meerderheid voor een Generaal Pardon is, te verlenen aan diegenen die hier al een asielvraag ingediend hadden voordat de nieuwe Vreemdelingenwet van kracht werd.

Lees verder
10 oktober 2006

SP: Ny Frysk Museum is luchtkasteel.

(Persbericht) Het nieuw te bouwen Fries Museum staat opnieuw onder zware druk van critici.
Nieuwe cijfers beweren nu dat het museum een tekort heeft van tientallen miljoenen.

Lees verder
10 oktober 2006

SP fel gekant tegen eventuele gedwongen ontslagen provincie Fryslân.

(Persbericht) Provinciale Staten van Fryslân hebben zich voorgenomen te komen tot een uiteindelijke bezuiniging van ettelijke miljoenen in 2010. Dit zal waarschijnlijk gedwongen ontslagen inhouden onder het personeel van Provinciale Staten.

Lees verder
9 oktober 2006

SP wil aanbesteding financiële adviseur.

(Persbericht) Gedeputeerde Staten van Fryslân willen de aandelen Nuon verkopen aan de provincie Noord Holland. Met deze transactie is naar verwachting meer dan € 1miljard gemoeid. Tot nu toe laat Gedeputeerde Staten zich adviseren door één adviseur die haar ook in andere zaken zoals Falcon adviseert.

Lees verder
6 oktober 2006

Schriftelijke vragen SP aan GS mbt aanstellen financieel adviseur.

Door Ad van de Kolk (Fractievoorzitter SP) zijn aan GS de volgende vragen gesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier