h

Nieuws van de afdeling

1 juni 2006

SP verwelkomt rapport Noordelijke Rekenkamer. (Persbericht)

De Noordelijke Rekenkamer heeft in een kritisch rapport weergegeven dat het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) gebrek heeft aan zelfreinigend vermogen en mogelijkheden aangereikt om dit te verbeteren. De overspannen reactie van het SNN op de alleszins redelijke rapportage verbaasde alle fracties in de Provinciale Staten van Fryslân.

Lees verder
18 mei 2006

SP vertelt leugens?

De argumenten van de SP om tegen Nieuw Zaailand te stemmen worden door de voorstanders en in het bijzonder de PvdA als leugens neergezet. De voorstanders proberen stelselmatig de SP neer te zetten als de partij die leugens verkondigt. Ex-PvdA wethouder De Haan verwarde in de Leeuwarder Courant van 16 mei 2006 de argumenten van de SP met leugens.

Lees verder
17 mei 2006

SP voor breder onderzoek waterhuishouding Fryslân.

In de afgelopen vergadering van Provinciale Staten werd er een intitiatiefvoorstel ingediend m.b.t. het verbreden van het onderzoek naar waterberging i.v.m. wateroverlast.
Op het ogenblik is alleen de mogelijkheid onderzocht waar het onder water zetten van stukken ( landbouw)land als leidraad werd genomen. Een soort buffer bij overlast dus.

Lees verder
17 mei 2006

SP tegen voorkeurstracé Centrale As.

Een ontsluiting van het Noord-Oosten alsmede elke vorm van bevordering van de leefbaarheid van Fryslan en de levensvatbaarheid van haar sociaal-economische toekomst juicht de SP toe.
Een sociaal-economische toekomst waarbij voor de SP beide poten van even groot belang en in evenwicht zullen moeten zijn. Een mens leeft nu eenmaal niet van brood alleen.

Lees verder
17 mei 2006

Gehandicapten en het arbeidsproces.

Eind 2005 heeft de Raad voor Werk en Inkomen een rapport uitgebracht. Onderzocht is hoeveel goedgekeurde arbeidsongeschikten in de periode 2001 tot 2005 met succes gereïntegreerd zijn. Dat is ongeveer 30%. Dat betekent dat 70% geen baan heeft gekregen.

Lees verder
18 maart 2006

SP voor omkering bewijslast in zoutkwestie.

Persbericht
Bij de zoutwinning door Frisia in Noord-West Fryslân vindt bodemdaling plaats en treden er versnelde verziltingproblemen op. Tengevolge hiervan lijdt de landbouw schade, althans volgens de agrariërs en ook is er sprake van schade aan huizen en dergelijke volgens vele burgers in het gebied.

Lees verder

Pagina's

U bent hier