h

Nieuws van de afdeling

9 november 2005

SP tegen Nieuwbouw Fries Museum op Zaailand

SP tegen Nieuwbouw Fries Museum op Zaailand
(vergadering Prov Staten Fyslan)

Lees verder
28 augustus 2005

SP: Tegoedkaart = Wangedrocht.

Persbericht . De SP is verbijsterd over de plannen van de CHF en Eneco om betaalautomaten te plaatsen in sociale huurwoningen. De verharding in de houding van voormalige nutsbedrijven en woningbouwcorporaties neemt steeds duidelijker vorm aan. Betutteling door deze instellingen van het vermogen van de cliënt om zelf te kunnen bepalen wanneer en hoe te besparen op energiekosten is bijna spreekwoordelijk, aldus SP Fryslân.

Lees verder
18 juli 2005

SP komt op voor Friese “ minima-kinderen ”.

Persbericht . De SP statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten t.a.v. een subsidieaanvraag van de Stichting Leergeld.
Deze stichting is bezig met 4 pilot-projecten in de grotere steden in Fryslân en houdt zich bezig met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die door armoede gehinderd worden om deel te nemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.

Lees verder
29 juni 2005

SP WANTROUWT GEDEPUTEERDE

P E R S B E R I C H T . De SP heeft vandaag een motie van wantrouwen mede ondertekend naar aanleiding van het voortijdig bespreken door Gedeputeerde Mulder van een notitie over het Nieuw Frysk Museum. Deze bespreking werd alleen met de collegepartijen CDA,VVD en PvdA gevoerd zonder de oppositiepartijen daarin te betrekken die pas gisteren (dinsdag 28 juni) werden ingelicht. Gedeputeerde Mulder verklaarde dat hij naar aanleiding van de gesprekken met collegepartijen de inhoud van de notitie heeft aangepast.

Lees verder
27 juni 2005

Algemene Beschouwingen door SP Statenfractie Fryslân

Van alle bestuurslagen is die van de Provincie de meest onbekende. Dat blijkt onder meer uit de lage opkomst bij de Statenverkiezingen. Alleen bij verkiezingen voor het Europese Parlement maken nòg minder mensen de gang naar de stembus.
Ook de bekendheid van de politici in de Staten is minimaal. Desgevraagd kent men de Commissaris van de Koningin wèl en soms kan men nog één of twee Gedeputeerden noemen, maar dan houdt het ook wel op.
Jammer.
Want de Provincie neemt vele besluiten die de Friese burger wel degelijk direct raken en steeds meer belangrijke taken worden overgeheveld naar de Provincie.
Op het gebied van milieu, openbaar vervoer, zorg, huisvesting en welzijn neemt de Provincie belangrijke beslissingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier