h

Nieuws van de afdeling

18 maart 2006

SP wil onderzoek naar zeedijken.

Persbericht
Door zoutwinning vindt er versnelde bodemdaling plaats in Noord-West Friesland.
Dit heeft ook tot gevolg dat de zeedijk plaatselijk verzakt.

Lees verder
18 maart 2006

SP voor extra geld noodopvang asielzoekers.

Persbericht
In het kader van “Geen mens op straat” zijn er al verschillende malen verzoeken ingediend en gehonoreerd om gaten in het Rijksbeleid te dichten. Er worden echter nog steeds mensen op straat gezet en Friese gemeenten en provincie voelen zich verantwoordelijk voor de mensen die dit treft.

Lees verder
18 maart 2006

Fries Museum is een (te) dure luchtfiets.

Persbericht
Een meerderheid van de Friese Staten zijn op een lange vergadering akkoord gegaan met een subsidie voor een nieuw te bouwen Fries Museum. Er zal 5,5 miljoen euro gegeven worden voor de bouw met daarnaast nog eens 2,5 miljoen exploitatiesubsidie per jaar. Een herenakkoord wordt het ook wel genoemd.

Lees verder
18 maart 2006

SP-motie evaluatie nieuw OV-systeem aangenomen.

Persbericht
Volgend jaar treedt er een nieuw systeem in werking voor het openbaar vervoer in Fryslân. Het maakt gebruik van zogenaamde A, B & C netten. Dit naar het aantal passagiers dat op die lijnen gebruik maakt van Openbaar Vervoer. Het nieuwe systeem wordt door de SP ervaren als desastreus.

Lees verder
18 maart 2006

Bedankt!!!

Langs deze weg bedankt de SP haar leden maar ook de anderen die gereageerd hebben op de recente oproep om het Openbaar Vervoer te redden. Alhoewel dat niet is gelukt zijn er mede dank zij uw reacties wel enkele dingen bereikt waarvan elders op de site verslag wordt gedaan.
Het is echter niet lang niet genoeg volgens ons.

Lees verder
15 maart 2006

SP wil verbetering leerlingenvervoer.

Persbericht
Taxibusjesvervoer van leerlingen in het speciaal onderwijs van huis tot aan school en terug was altijd goed geregeld. Sinds enige tijd echter mogen gemeenten kinderen vanaf 8 jaar zonder begeleiding met het openbaar vervoer sturen zodat taxibusjes niet meer hoeven te rijden. Dit leidt tot schrijnende toestanden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier