h

Nieuws van de afdeling

9 november 2005

SP gaat mee met voorstel herinrichting Steunfunctie-instellingen.

SP gaat mee met voorstel herinrichting Steunfunctie-instellingen.(vergadering Prov Staten Fyslan)

Lees verder
9 november 2005

SP tegen bezuinigen in maatschappelijke en culturele sector

SP tegen bezuinigen in maatschappelijke en culturele sector( vergadering Prov Staten Fyslan)

Lees verder
9 november 2005

SP tegen Nieuwbouw Fries Museum op Zaailand

SP tegen Nieuwbouw Fries Museum op Zaailand
(vergadering Prov Staten Fyslan)

Lees verder
28 augustus 2005

SP: Tegoedkaart = Wangedrocht.

Persbericht . De SP is verbijsterd over de plannen van de CHF en Eneco om betaalautomaten te plaatsen in sociale huurwoningen. De verharding in de houding van voormalige nutsbedrijven en woningbouwcorporaties neemt steeds duidelijker vorm aan. Betutteling door deze instellingen van het vermogen van de cliënt om zelf te kunnen bepalen wanneer en hoe te besparen op energiekosten is bijna spreekwoordelijk, aldus SP Fryslân.

Lees verder
18 juli 2005

SP komt op voor Friese “ minima-kinderen ”.

Persbericht . De SP statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten t.a.v. een subsidieaanvraag van de Stichting Leergeld.
Deze stichting is bezig met 4 pilot-projecten in de grotere steden in Fryslân en houdt zich bezig met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die door armoede gehinderd worden om deel te nemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.

Lees verder
29 juni 2005

SP WANTROUWT GEDEPUTEERDE

P E R S B E R I C H T . De SP heeft vandaag een motie van wantrouwen mede ondertekend naar aanleiding van het voortijdig bespreken door Gedeputeerde Mulder van een notitie over het Nieuw Frysk Museum. Deze bespreking werd alleen met de collegepartijen CDA,VVD en PvdA gevoerd zonder de oppositiepartijen daarin te betrekken die pas gisteren (dinsdag 28 juni) werden ingelicht. Gedeputeerde Mulder verklaarde dat hij naar aanleiding van de gesprekken met collegepartijen de inhoud van de notitie heeft aangepast.

Lees verder

Pagina's

U bent hier