h

Nieuws uit 2022

16 februari 2022

Peter van Noort met Platform Europa naar Brussel

Foto: Peter van Noort / Peter van Noort

Op 8 februari vertrok ik om 9 uur van huis (Ameland). Met de trein kwam ik, na wat licht oponthoud in Zwolle, om 10 over 4 aan op Brussel Centraal.

Lees verder
16 februari 2022

Stroom van Windpark Fryslân verhandeld aan chemiereus in Limburg

Foto: Durk van der Meulen / pixabay

De SP en 50PLUS zijn verontwaardigd! Zij moesten uit de media vernemen dat de duurzaam opgewekte energie van 21 van de 89 windturbines van Windpark Fryslân voor een periode van 15 jaar is verkocht aan USG die de energie verzorgt voor de chemische fabrieken op industrieterrein Chemelot in Limburg. Dit terwijl Provinciale Staten en de Fryske bevolking steeds is voorgehouden dat de stroom voor Fryslân zou zijn, want de opgave in onze eigen provincie is nog groot genoeg.

Lees verder
4 februari 2022

SP-motie over enquête onder boeren wordt uitgevoerd

Foto: Peter van der Sluijs / wikimedia

Iedereen is er inmiddels van overtuigd dat onze huidige manier van landbouw moet veranderen. Er wordt door boeren vaak gezegd dat er niet naar hen geluisterd wordt. Daarom kreeg de SP in Fryslân het idee om de boeren zelf naar hun mening te vragen, hoe zij denken dat we tot een andere manier van landbouw kunnen komen. Tijdens de Statenvergadering van 22 september 2021 heeft de SP daarom de motie ‘Digitale enquête boeren’ ingediend, die door een grote meerderheid van Provinciale Staten werd ondersteund. Daarin verzocht de SP het college van Gedeputeerde Staten:

Lees verder
27 januari 2022

Op initiatief van SP geen grote datacentra in Fryslân

Foto: Durk v.d. Meulen / Pixaby

Op woensdag 26 januari 2022 stond als eerste en belangrijkste bespreekpunt op de agenda het Fryske Energieprogramma 2022-2025. De behandeling van dit punt heeft 5,5 uur geduurd en er werden maar liefst 27 moties en amendementen ingediend, waarvan drie door de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier