h

Nieuws van de afdeling

9 december 2020

Provincie wil niet stoppen met jacht op haas en konijn

Foto: Durk v.d. Meulen / Bing.nl

De provincie is niet van plan om vooruitlopend op een landelijk verbod te stoppen met de jacht op hazen en konijnen. Dat antwoordde gedeputeerde Klaas Fokkinga op vragen van Statenfracties van SP, GrienLinks en Partij voor de Dieren tijdens de Statenvergadering op 25 november. De fracties vroegen om de stop omdat begin november haas en konijn zijn toegevoegd aan de rode lijst voor bedreigde zoogdieren. Naar aanleiding daarvan heeft een meerderheid van de Tweede Kamer de Minister van LNV opgeroepen het schieten van haas en konijn te verbieden.

Lees verder
22 oktober 2020

SP maakt zich zorgen over schoon water Fryslân

Foto: Durk v.d. Meulen

Tijdens de Statenvergadering van 21 oktober stond de Kaderrichtlijn Water (KRW) op de agenda van Provinciale Staten. Schoon water is van vitaal belang voor Fryslân. Zowel voor de watervoorziening als voor de biodiversiteit. De SP maakt zich hier zorgen over.

Lees verder
25 september 2020

SP pleit voor sportbibliotheek

Tijdens de Statenvergadering van 16 september stond de Startnotitie Sport op de agenda. De SP is positief over de startnotitie.

Lees verder
25 september 2020

SP niet blij met aanpassing Nota beheer en schadebestrijding

Tijdens de Statenvergadering van 16 september stond de “Aanpassing Nota beheer en schadebestrijding” op de agenda van Provinciale Staten. Het liefst zou de SP zien dat het hele stuk op de schop zou gaan.

Lees verder
1 juli 2020

natuur, wind en kringloopvergadering

Foto: DM / pixaby.com
29 mei 2020

SP pleit voor waarborgfonds voor opruimen energieparken

Foto: Durk / pixaby.com

Tijdens PS van 27 mei jl. was een van de agendapunten het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over een onderzoek naar de verdeling van kosten en baten rondom wind- en zonneparken. In haar bijdrage gaf woordvoerder Hanneke Goede aan dat wat de SP betreft de aanbevelingen van het rapport kunnen worden overgenomen. Daarbij benadrukte zij nogmaals dat de SP grote waarde hecht aan de oprichting van een provinciaal energiebedrijf.

Lees verder

Pagina's

U bent hier