h

Nieuws van de afdeling

29 oktober 2018

Provincie moet REC dwingen minder zoutzuur uit te stoten

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

In de Statenvergadering van 31 oktober 2018 gaan drie partijen (GrienLinks, SP en PvdA) gezamenlijk een motie indienen om het college te vragen streng te handhaven bij de afvalverbrander (de REC) in Harlingen. Deze stoot te veel zoutzuur (HCL) uit en zit daarmee ver boven de wettelijke norm. Dat heeft de afvalverbrander tot nu toe kunnen doen omdat – volgens de REC – de Nederlandse wet nog zo te interpreteren valt, dat er een vaste correctie op de meetwaardes van de uitstoot toegepast mag worden. In juli 2018 heeft het ‘Platform Kwaliteit Luchtmetingen’ daarom laten berekenen welke de juiste meetmethode is, zodat er niet meer verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Met de motie vragen de drie partijen dringend om toepassing van die correcte meetmethode. Opvallend feit: andere afvalverbranders (ARN Nijmegen, Zavin Dordrecht, HVC Dordrecht, AVR Rotterdam) halen de norm voor zoutzuur zelfs zonder meetcorrectie.

Lees verder
26 september 2018

Rob Burger opnieuw Statenlid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Vanochtend is Rob Burger uit Appelscha opnieuw beëdigd als Statenlid voor de SP.
Verving hij eerder al Pieter Kraaima bij ziekte, nu vervangt hij Renny van der Heide tijdelijk.
Wij wensen Rob veel succes en wensen Renny heel veel beterschap toe.

Lees verder
21 augustus 2018

SP Fryslân heeft zorgen over waterkwaliteit

Foto: Hillie de Koe / Hillie de Koe

Statenlid Machiel Aarten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de waterkwaliteit in de provincie.

Lees verder
25 juli 2018

windpark onder betere voorwaarden

Gezondheid is van het grootste belang voor ieder mens. De SP kon alleen met de voorwaarden voor het realiseren van windpark Nij Hiddum-Houw bij de kop Afsluitdijk instemmen, als de gezondheid goed gewaarborgd kon worden. “Molens worden stilgezet als er gezondheidsgevaar blijkt,” heeft de Gedeputeerde toegezegd. Er komt een systeem waar bewoners te allen tijde nieuwe onderzoeken kunnen aandragen over gezondheid en windmolens en ook de overheid gaat dit continue in de gaten houden. Dit systeem wordt samen met de bewoners, de RIVM en de GGD opgezet onder regie van de provincie. Zo houden we de vinger aan de pols en nemen we direct maatregelen als blijkt dat er echt gevaar is.

Lees verder
20 juli 2018

Investeren in topsport?

Er is veel te doen rond de bouw van het nieuwe stadion van Sportclub Cambuur. De SP Statenfractie is van mening, dat geld investeren in professionele topsport niet kan, in dit geval omdat het gericht is op een kleine groep voetballers. Wel vinden wij het als SP belangrijk dat we investeren in lokale sportclubs en initiatieven waarbij iedereen mee kan doen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een lokale voetbal- of korfbalvereniging of een andere sportvereniging. Voor de SP is laagdrempelige toegang tot sport erg belangrijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier