h

Nieuws van de afdeling

27 maart 2023

SP Fryslân verbaasd over pilot “Snelheidsreflector”

Foto: Durk v.d. Meulen / Sprout

Afgelopen weekend werd de SP Statenfractie geattendeerd op een bericht dat in het Dorpsverhaal van “Langs de Lutz” staat. Bewoners klagen al langere tijd dat het te donker is op de N354. De N354 is een provinciale weg en volgens de provincie geldt: “Duister waar het kan en licht waar het moet”. Daarom wil de gedeputeerde de automobilist tegemoet komen en zal er gebruikt gemaakt worden van kattenogen om de weg te markeren. Het wordt zelfs een pilot, waarbij het kenteken van het voertuig geregistreerd wordt en er snelheidsmetingen worden gedaan.

Lees verder
22 maart 2023

Slag verloren, maar nog niet de oorlog

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten op 15 maart jl. heeft BBB een gigantische overwinning behaald. Alle gevestigde partijen hebben daarbij verloren, ook SP Fryslân. Lijsttrekker Hanneke Goede: “We hebben de slag misschien op dit moment verloren, maar ik ben ervan overtuigd dat we op termijn de oorlog kunnen winnen. Bij het uitzonderlijke resultaat van BBB zijn ook nog wel wat kanttekeningen te maken. BBB is het resultaat van een campagne van een fullservice marketingbureau voor de big agro- en foodsector, ReMarkAble, dat dit gratis gedaan heeft. Zoals blijkt op een heel goede manier.”

Lees verder
15 maart 2023

Je rode potlood is een breekijzer voor een beter leven

Foto: Jacob van Essen

10.900 Friese kinderen groeien op in armoede, zo stelt het Fries Cultureel Planbureau. Dat maakt Friesland een van de provincies met de meeste kinderarmoede van Nederland. Dat is niet vanzelf ontstaan. Gebruik de verkiezingen op 15 maart om het roer om te gooien.

Lees verder
9 maart 2023

Zorgen bij SP over invoering Omgevingswet

SP-Statenfracties in heel het land zijn bezorgd dat de Omgevingswet koste wat het kost op 1 januari 2024 in werking dreigt te treden. De Provincies en de gemeenten zijn er nog niet klaar voor en ook de software, die de uitvoering moet ondersteunen, is ondeugdelijk, zo stelt ook de Raad van State. Eenmaal ingevoerd is er geen weg meer terug. Wat de SP betreft wordt er een pas op de plaats gemaakt

Lees verder
3 maart 2023

Interview met Ilse

Interview met Ilse van Loveren (2) in Nieuwsblad NoordOost Fryslân.
Er is gesproken over NOF als krimpregio, het OV, het bouwen van woningen, zonnepanelen op daken en nog meer.
Lees het in de bijlage!

Lees verder
28 januari 2023

Superzaterdag

Foto: Jolanda van Overhagen

Actie in Heerenveen!
Nadat we eerst in het winkelcentrum duidelijk hebben gemaakt dat de SP er was door met spandoeken op de foto te gaan en de eerste handtekeningen te vragen, zijn we met 14 Sp'ers uit de hele provincie  de wijk "De Greiden" ingetrokken met onze Volkspetitie. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier