h

Nieuws van de afdeling

26 januari 2023

Succesvolle dag voor SP Statenfractie Fryslân

Foto: Sanne van Wees / eigen foto

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten (PS) stond het onderwerp “Burgerparticipatie Windpark Fryslân” als eerste punt op de agenda. De provincie Fryslân is voor 15% aandeelhouder in Windpark Fryslân (WPF). Omdat de prijzen voor energie vorig jaar zo enorm waren gestegen, werd er €11 miljoen overwinst gemaakt. Het credo was altijd dat WPF “van en voor de Friese burger” zou zijn. Aanvankelijk wilde het college van Gedeputeerde Staten (GS) de participatie van Friese burgers realiseren door uitgifte van obligaties van €500,-. Omdat dit maar voor een beperkt aantal Friezen een optie zou zijn, werd door GS nu voorgesteld om daar vooralsnog van af te zien.

Lees verder
19 januari 2023

SP en PVDA willen koopwoningen van minima isoleren met opbrengsten uit Windpark Fryslân

Foto: Hanneke Goede

De Statenfracties van de PvdA en SP willen dat een deel van de opbrengsten uit het Windpark Fryslân worden gebruikt om woningen te isoleren. Het gaat om koopwoningen van huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum en met een bedrag van maximaal €2500 per huishouden. Ook willen de twee partijen dat er alles aan gedaan wordt om isolatieprogramma’s voor woningen, met name in de huursector, sneller te laten gaan. Ze vragen het college om in gesprek te gaan met gemeenten en woningbouwcorporaties op welke manier de provincie kan helpen om deze programma’s te versnellen. Ook de Energiebank Fryslân moet daarbij betrokken worden. De partijen willen hiermee bereiken dat een deel van de opbrengsten uit het Windpark Fryslân, die buitenproportioneel worden opgebracht uit de hoge energierekening van huishoudens met slecht geïsoleerde woningen, op deze manier terugvloeien naar de mensen die dat het hardst nodig hebben. De PvdA en SP doen deze voorstellen tijdens het debat over Burgerparticipatie Windpark Fryslân in Provinciale Staten op 25 januari.

Lees verder
21 december 2022

Jongeren betrekken bij aanbesteding openbaar vervoer

Foto: Hanneke Goede / eigen foto

De SP heeft vandaag een motie ingediend om de wensen en behoeften van jongeren ten aanzien van het openbaar vervoer mee te nemen in de uitwerking van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP). Op dit moment wordt er in de Provinciale Staten gesproken over het RMP. Dit programma gaat over de manier waarop mensen zich binnen Fryslân van A naar B kunnen verplaatsen. Het gaat hierbij dus ook om de organisatie van het openbaar vervoer (OV).

Lees verder
21 december 2022

Funderingsproblematiek

De SP staat volledig achter de gedupeerden van de funderingsschade in het veenweidegebied. Het voorstel van de Funderingstafel willen we overnemen, de mensen met een Code Rood woningen moeten zo snel mogelijk geholpen worden en de provincie moet haar verantwoordelijkheid nemen.
Het betoog van woordvoerder Hanneke Goede:

Lees verder
17 december 2022

Kieswijzer

De stellingen van het Kieskompas:

Lees verder
23 oktober 2022

SP Fryslân presenteert aanvallende lijst met ervaring en nieuw talent

Foto: Hanneke Goede

De SP in Fryslân heeft de conceptkandidatenlijst gepresenteerd voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023. Hanneke Goede uit Sneek is beoogd lijsttrekker. Goede was afgelopen periode al Statenlid en fractievoorzitter voor de partij.

Lees verder

Pagina's

U bent hier