h

Nieuws van de afdeling

28 september 2023

Ruime meerderheid Provinciale Staten steunt motie SP, PvdA, GL en PBF

Foto: sp

Bij de Provinciale Statenvergadering op 27 september 2023 diende de SP, met mede-indieners PvdA, GrienLinks en Provinciaal Belang Fryslân, een motie in over de mogelijke sluiting binnen tien jaar van de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen. Dit besluit wordt genomen door de vier Friese ziekenhuizen en de zorgverzekeraars De Friesland en Zilveren Kruis.

Lees verder
18 september 2023

Prinsjesdagprotest op het Koekamp in Den Haag

Foto: Jolanda van Overhagen

Op zondag 17 september 2023 organiseerde de landelijke SP het Prinsjesdagprotest op het Koekamp in Den Haag. Vanuit de hele provincie Fryslân stapten mensen in Leeuwarden en Heerenveen op de bus richting Den Haag. Met nog een korte tussenstop in Emmeloord reden we door regenachtig weer naar Den Haag. Vanwege de protesten op de A4 door Extinction Rebellion reden we via Wassenaar Den Haag in. Er was een grote politiemacht op de been bij de protestacties die er in Den Haag deze dag zouden zijn. Bij Extinction Rebellion waar we langsreden richting het Koekamp was zelfs de ME.

Lees verder
16 september 2023

Werkbezoek van Provinciale Statenleden aan Hegewiersterfjild

Foto: Jolanda van Overhagen

Vrijdag 15 september 2023 zijn we als SP mee geweest op werkbezoek. De bestemming was het Hegewiersterfjild bij Harlingen. Met subsidie van de Provincie Friesland en het afstaan van een aantal weiden door boeren, kwam Natuurmonumenten in actie om het gebied zo aan te passen dat weidevogels er een goed broedgebied in zagen. Met plasdras en voldoende waterpartijen werd het een veilig gebied waar de afgelopen jaren een duidelijke groei is te zien in de aantallen broedvogels. Om dit te goed te monitoren tellen vrijwilligers elk jaar de broedparen en soorten vogels die Hegewiersterfjild gebruiken om hun eieren uit te broeden en hun jongen groot te brengen.

Lees verder
16 september 2023

Introductiebezoek Waddenfonds

Foto: Jolanda van Overhagen

We hadden het druk op vrijdagmiddag 15 september jongstleden. Na de wandeling door weidevogelgebied het Hegewiersterfjild zakten we af naar Harlingen. In de Willemshaven lag een boot klaar om ons over de Waddenzee te varen, terwijl we onderweg werden bijgepraat over het Waddenfonds.

Lees verder
14 september 2023

Werkbezoek Provinciale Staten aan Thialf

Foto: Jolanda van Overhagen

Woensdag 13 september 2023 is een introductiedag voor de Provinciale Staten. Vandaag brengen we op locatie een werkbezoek brengen aan Thialf, de schaatstempel van Nederland. Rond half twee vertrekken we per touringcar naar Heerenveen. Bij aankomst worden we verwelkomd door de interim directeur Minne Dolstra. Na een kop koffie of thee en een stuk Friese oranjekoek, krijgen we een rondleiding door  het ijsstadion.

Lees verder
12 juli 2023

Motie SP over vervuiling door PFAS aangenomen in Provinciale Staten

Foto: Durk van der Meulen / Bing.com

Op 12 juli 2023 heeft de SP, met mede-indieners GrienLinks en de Partij voor de Dieren, een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over de storting van met PFAS vervuilde baggerspecie in zandwinputten in Fryslân. De motie is ingebracht vanwege de zorgen die leven omtrent de opslag van met PFAS vervuilde grond en baggerspecie in zandputten. PFAS is een chemische stof die bijzonder moeilijk uit het water en de bodem te verwijderen is, en het heeft schadelijke effecten op zowel natuur als gezondheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier