h

Nieuws van de afdeling

15 maart 2006

SP wil verbetering leerlingenvervoer.

Persbericht
Taxibusjesvervoer van leerlingen in het speciaal onderwijs van huis tot aan school en terug was altijd goed geregeld. Sinds enige tijd echter mogen gemeenten kinderen vanaf 8 jaar zonder begeleiding met het openbaar vervoer sturen zodat taxibusjes niet meer hoeven te rijden. Dit leidt tot schrijnende toestanden.

Lees verder
15 maart 2006

SP Fryslân wil opheldering afsluitkosten NUON.

Persbericht
Aan- en afsluitkosten voor elektriciteit, gas en water brengen steeds meer mensen in de problemen. Het aantal afgesloten huishoudens loopt in de duizenden en is stijgende. De opbouw van de kosten is vaak ondoorzichtig en moeilijk te achterhalen en kunnen oplopen tot honderden euro’s.

Lees verder
14 maart 2006

Stop zoutwinning in Noordwest-Fryslân

Persbericht
De zoutwinning in het noordwesten van Fryslân moet voorlopig worden
stopgezet, tot alle bijkomende gevolgen en herstelmaatregelen goed in beeld zijn gebracht.
Dat vinden de statenfracties van de SP en GrienLinks . Ze zullen dit standpunt woensdag 15 maart verdedigen in een tweetal voorstellen: één waarin een nieuwe onderzoeksopdracht wordt geformuleerd en één waarin voorlopige stopzetting van de zoutwinning wordt bepleit.

Lees verder
22 februari 2006

Persbericht: Statenfracties doen oproep voor beter Openbaar Vervoer

Zes statenfracties roepen de Friese Burgers op om aan de politieke partijen duidelijk te maken dat ze niet akkoord gaan met de belbus en nog steeds gaan voor innovatie en verbetering van het OV in Fryslân. Invoering van de belbus zal vooral voor de plattelandsdorpen veel nadeel betekenen. Volgens de zes fracties is het vijf voor twaalf voor het openbaar vervoer in Fryslân.
PvdA, Grien Links, SP, GBF, D’66 en ChristenUnie/SGP willen dat de Friezen aan de politieke partijen duidelijk maken dat ze vinden dat dit niet kan. Ze doen dit met de volgende oproep:

Lees verder
12 januari 2006

GS heeft gebrek aan inzicht.

Gedeputeerde Ploeg verwijt de Friese gemeenten dat zij te weinig ambitie aan de dag leggen om de provincie tot 2025 vormen tot een regio die omstreeks die tijd grootse plannen heeft gerealiseerd. Hij stuit op weerstand terwijl de provincie veel geld krijgt te besteden.

Lees verder
12 januari 2006

SP: Geheimhouding dictaat Bonnema moet opgeheven worden.

Op een openbare bijeenkomst in de Harmonie was jongsleden dinsdag een druk bezochte voorlichtingsavond over een voorgenomen aanpassing van het Zaailand in Leeuwarden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier