h

Nieuws uit 2014

4 juni 2014

Maatschappelijke organisaties in Fryslân in de kou

Een overvolle publieke tribune vanochtend bij de commissievergadering over de afbouw van subsidies voor Maatschappelijke Organisaties.

Lees verder
29 april 2014

Jacob W. van der Hoek nieuwe voorzitter SP Statenfractie

Statenlid Jacob W. van der Hoek is gekozen als nieuwe fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten. Hij volgt Jos van der Horst op, die wethouder wordt in de gemeente Smallingerland en daarom een stapje terug moet doen. Van der Horst blijft wel aan als Statenlid.

Lees verder
26 maart 2014

Statenfractie SP wijzigt standpunt over PVV niet

Voor de SP fractie in Provinciale Staten zijn de uitlatingen van Wilders op de verkiezingsavond niet nieuw. Waar anderen vinden “dat hij nu een grens heeft overschreden” vond de fractie de standpunten van de PVV over bepaalde bevolkingsgroepen altijd al discriminerend en dus verwerpelijk.

Lees verder
10 februari 2014

SP: Windenergie is goed voor de economie

Donderdag 20 februari a.s. is er een extra raadsvergadering in de gemeente Súdwest Fryslân over windenergie in deze gemeente. De ChristenUnie dient daar een motie in waarmee ze het standpunt van de SP steunt. Windenergie is goed voor de lokale economie, zegt de SP. In april 2013 kwam de SP fractie van provinciale staten Fryslân daarom met een plan voor het toestaan van solitaire windturbines en kleine clusters. Met dit plan zouden we voldoen aan de windenergie opgave van het rijk en het IPO en bestond er draagvlak voor dit plan. Dit draagvlak was er met name omdat de lokale economie profiteert van de windenergie.

Lees verder
5 februari 2014

CdK heeft niets te zoeken in Sotsji!

De Statenfractie van de SP heeft met verbazing en woede kennis genomen van het feit dat CdK Jorritsma naar de Olympische Spelen in Sotsji gaat. “Premier Rutte heeft daar niets te zoeken; laat staan dat de commissaris van de Koning van Fryslân zich daar zou moeten laten zien” aldus fractievoorzitter Jos van der Horst. De reden van het bezoek zou zijn dat er gelobby’t moet worden voor Thialf en dat is volgens de SP'er een dooddoener van jewelste.

Lees verder
5 februari 2014

SP verontrust over JSF: brief naar Commissaris der Koning

De SP in Provinciale Staten heeft naar aanleiding van berichten in de pers over problemen met de JSF een brief verzonden aan Commissaris der Koning John Jorritsma. De Commissaris wordt benaderd omdat hij zich in het verleden hard heeft gemaakt voor de stationering van de JSF op vliegbasis Leeuwarden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier