h

Nieuws uit 2014

10 september 2014

buurtonderzoek rondweg Lemmer

Maandagavond 8 september zijn leden van de SP samen met de Provinciale Statenfractie in Lemmer langs de deuren gegaan, om omwonenden te vragen naar hun mening over de rondweg. Hillie de Koe van SP de Friese Meren: "Er is een klankbordgroep in het leven geroepen en ook waren er inloopbijeenkomsten, maar niet iedereen wil of kan daaraan meedoen of naar toe. Daarom hebben we ook in Lemmer de beproefde SP-methode van "buurten in de buurt" toegepast: aanbellen en vragen stellen."

Lees verder
25 juni 2014

Vogels, vee en ruimte in PS

Bij de behandeling van de Weidevogelnota heeft de Fenna Feenstra namens de SP de nadruk gelegd op twee zaken die noodzakelijk zijn voor de verbetering van de weidevogelstand: educatie en – heel banaal – geld. Daarvoor zijn samen met GrienLinks enkele moties en amendementen ingediend. Helaas is geen daarvan aangenomen.

Lees verder
25 juni 2014

Algemene beschouwingen: Beleid College na 2015 repareren

Er lag vandaag een, volgens het College van Gedeputeerde Staten (GS), een “beleidsarme” Kadernota voor. Jacob W. van der Hoek complimenteerde GS dan ook met haar realiteitszin en met de zorgvuldigheid om de nodige speelruimte over te laten voor haar opvolgers.

Lees verder
20 juni 2014

Opiniestuk: Hoe het CDA de werkelijkheid naar z’n hand zet

In de Statendiscussie over de subsidiëring van maatschappelijke organisaties werd Cees Vos, de woordvoerder van het CDA, gevraagd wat er volgens het CDA bedoeld werd met ‘lokaal tenzij’. Vos verwees toen naar het hoofdartikel van die ochtend in het Friesch Dagblad. Daarin zou prima verwoord zijn hoe het CDA hierover dacht. Ik had het artikel die ochtend vluchtig gezien, maar niet echt met aandacht gelezen. Maar ik had meteen het gevoel: dit klopt niet.

Lees verder
18 juni 2014

afbouw subsidies Maatschappelijke Organisaties

Jarenlang heeft men zich in de Staten bezig gehouden met de zgn. Takendiscussie. Welke taken zijn de verantwoordelijkheid van de provincie en welke niet.

Lees verder
18 juni 2014

windenergie in Fryslân

De afgelopen weken hebben de tegenstanders van windenergie zich behoorlijk geroerd. Horizonvervuiling en lawaai zijn de meest gehoorde argumenten. Door al het lawaai van de tegenstanders, worden de voorstanders niet gehoord. Draagvlak is belangrijk voor de SP, maar wij vragen eveneens aan de tegenstanders: wat is het alternatief?

Lees verder

Pagina's

U bent hier