h

Nieuws uit 2017

14 februari 2017

Breed verzet tegen boren onder het Wad in Ternaard

Foto: sp fryslan / SP Fryslân

Werkgroep LAATFRIESLANDNIETZAKKEN (LFNZ) heeft, naar aanleiding van de plannen van de NAM/SHELL om onder anderen via Ternaard gas te winnen onder de Waddenzee (het Pinkegat), de inwoners via een huis-aan-huis-enquête gevraagd wat zij vinden van de plannen van de NAM. Op basis van de reacties gaat LFNZ samen met de Waddenvereniging, die al langer grote zorgen heeft om de gasactiviteiten in en rondom de Waddenzee, Dorpsbelang Ternaard en Fêste Grûn Dongeriel, actie voeren tegen de NAM. Ook de werkgroep Horizon Schiermonnikoog, gasTvrij Terschelling en Milieudefensie hebben naast meerdere politieke partijen duidelijk gemaakt deel te willen nemen aan een actie tegen gaswinning uit de Waddenzee. Een eerste actie bestaat uit het organiseren van een “anti-avond” in Ternaard op 9 maart a.s.

Lees verder
4 februari 2017

SP steunt duurzame visserijhaven Harlingen

Foto: Wikipedia / Wikipedia
De SP Statenfractie heeft in een gesprek met de Gemeente Harlingen vernomen dat het  de gezamenlijke ambitie van de Visveiling Urk / Insula en de gemeente Harlingen is om van de visserijhaven in samenhang met de visketen de meest duurzame visserijhaven van Europa te maken. Spil in deze ambitie is de bouw van de zaagtandsteiger, welke vissersschepen uitgerust met duurzame vistuigen (o.a. TwinRig, Quadrig, Flyshooten) optimaal faciliteert. Duurzame visserij vraagt om een passende infrastructuur. In onze uitvoeringsagenda 2015–2019 hebben we het volgende opgenomen: “We stimuleren de samenwerking van de Friese havens en de positie van Harlingen als zeehaven.”
Lees verder
3 februari 2017

Provincie moet goede werkgever zijn

Foto: Ivo van Peursum

De SP Statenfractie Fryslân is geschrokken van het bericht over de vermeende misstanden bij ijzervlechters die werken aan de Centrale As. "Schokkend, als blijkt dat er sprake is van misstanden van deze omvang," zo reageert fractievoorzitter Fenna Feenstra. "De provincie moet juist het goede voorbeeld geven als het gaat om goed werkgeverschap."

Lees verder
2 februari 2017

Ecomunitypark: zo kan het ook!

Foto: Koen Schagen / SP Frylan

Woensdag 1 Februari is de Statenfractie van de SP op werkbezoek geweest bij het Ecomunitypark in Oosterwolde. Het Ecomunitypark is geen normaal bedrijventerrein. Het is een ecologisch werklandschap waar innovatie, ondernemerschap en het delen van kennis centraal staan. Verschillende partijen in Noord-Nederland hebben intensief samengewerkt om het park te realiseren. Dit heeft geleid tot het Ecomunitypark. Het park is 17 hectare groot en bestaat voor 55% uit groen en water en 45% word bebouwd.
De fractie was te gast bij initiatiefnemer Anne Jan Zwart.

Lees verder
26 januari 2017

WMO-vervoer is een vak apart!

Foto: Hillie de Koe / fractie

Zo pleitte SP Statenlid Machiel Aarten tijdens de Statenvergadering van woensdag 25 januari jl. als reactie op het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten voor de Mobiliteitscentrale Noordoost. In deze mobiliteitscentrale gaan provincie en gemeente samenwerken om openbaar vervoer, gemeentelijk vervoer zoals WMO-vervoer (o.a. leerlingenvervoer) en vrijwilligersvervoer, op elkaar af te stemmen om zo vervoer op platteland te blijven garanderen.

Lees verder
20 januari 2017

De SP denkt graag mee: Statenfractie geeft input landbouw aan ambtenaren

Over niet al te lange tijd zal op initiatief van de SP Statenfractie een beleidsvisie Landbouw worden voorgelegd aan de Staten. De SP fractie vindt het al langere tijd nodig om eens goed te kijken naar de kansen en mogelijkheden voor de provincie om richting te geven aan meer duurzame landbouw.

Lees verder

Pagina's

U bent hier