h

Nieuws uit 2016

18 mei 2016

28 mei: Laat Fryslân niet zakken in Oppenhuizen

Foto: sp fryslan / SP Fryslân

Op initiatief van de actiegroep “Laat Fryslân Niet Zakken!” zal op 28 mei van 11.00 tot 13.00 uur een manifestatie plaatsvinden in Oppenhuizen. Samen met dorpsbelangen, bewoners, Gas(t)vrij Terschelling, Waddenvereniging en diverse politieke partijen zullen wij minister Kamp laten weten dat we bezorgd zijn.

Lees verder
4 mei 2016

Sadet Karabulut bezoekt wijk heechterp

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Vandaag was SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut te gast bij het sociaal wijkteam Noordoost. Samen met medewerkers van Kamer- en Statenfractie liet zij zich informeren over de integrale aanpak van dit wijkteam.
Een groep bevlogen mensen, waaronder sociaal werkers, een wijkagent en de adviseur bewonerszaken van de woningbouwcorporatie zorgen samen voor een integrale aanpak van problemen in de wijk.

Lees verder
27 maart 2016

subsidies sociaal domein

Op initiatief van de Partij van de Arbeid hebben Provinciale Staten in januari 2013 besloten om het sociaal domein niet meer als taak van de provincie te beschouwen. Activiteiten in deze sfeer zouden moeten worden ingevlochten in andere beleidsterreinen. De SP heeft hier tegen gestemd. 

Lees verder
16 maart 2016

16 maart, Neushoorn, debat met Harry van Bommel over oekraïne

Foto: sp.nl / sp.nl

16 maart, Leeuwarden, Neushoorn, aanvang 20.00 uur
Harry van Bommel, Tweede Kamerlid voor de SP gaat in debat met Kees Verhoeven van D66 over het associatieakkoord met Oekraïne.

Lees verder
25 februari 2016

steun voor voorstellen economie

Foto: sp / sp

"Deze economienota heeft de goede richting en de juiste ambities, maar het kan nog beter waar het de arbeidsmarkt in Fryslân betreft" aldus Fenna Feentra bij de behandeling van de beleidsbrief economie in de Statenvergadering van 24 februari. De fractie heeft uit cijfers van het UWV kunnen vaststellen dat het werk wat mensen zoeken en de vacatures van bedrijven steeds verder van elkaar af komen te staan. Voor een provincie die een verbindende rol wil spelen is een goede opdracht om mee te geven: ga aan de slag met deze "mismatch" op de arbeidsmarkt.

Lees verder
11 februari 2016

Onafhankelijk onderzoek REC positieve ontwikkeling

Foto: SP / SP Fryslan

De SP Statenfractie vindt het een goede zaak dat gedeputeerde Michiel Schrier naast de opgelegde dwangsom, vandaag ook een onafhankelijke externe expert heeft ingeschakeld die de reststoffenenergiecentrale (REC) in Harlingen gaat onderzoeken.  Hij onderzoekt of de best beschikbare technieken wel worden toegepast en of mensen veilig in de omgeving van de afvaloven kunnen wonen en werken. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier