h

Nieuws uit 2016

8 februari 2016

Rapport Vollenbroek moet zorgvuldig opgepakt worden

De heer Johan Vollenbroek, milieudeskundige en voorzitter van de begeleidingsgroep  van het luchtkwaliteitsonderzoek in Harlingen, heeft aangegeven zich grote zorgen te maken over de uitstoot van de REC.

Lees verder
5 februari 2016

SP: EINDIGE AARDE KAN NIET ONEINDIG GROEIEN

"Hoe is het mogelijk dat mensen nog steeds denken dat een eindige aarde oneindige groei kan realiseren?" Dit waren de woorden van de leider van de Statenfractie van de SP, Fenna Feenstra. Deze vraag stelde zij in het debat over het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de VS in Leeuwarden van afgelopen donderdagavond. Haar opponenten, Kees Verhoeven ( kamerlid D66) en Fred Teeven(VVD) verzandden in "geraas en gebral" naar elkaar over de voordelen en het wegnemen van kritiek op die voordelen.

Lees verder
3 februari 2016

Elke storing bij REC ongewenst

Dit college van Gedeputeerde Staten heeft de REC een flinke waarschuwing gegeven. Wat de SP Statenfractie betreft is dit ook hard nodig. Storingen waarin meer dioxine naar buiten komt dan er in een jaar is toegestaan zijn onacceptabel. Er moet nu alles aan gedaan worden om de gezondheid van de omwonenden en werknemers in de buurt te garanderen. Daarbij moet volgens de SP niet de wettelijke norm maatgevend zijn maar dat wat je kunt doen om storingen en de gevolgen van de storingen te verminderen. Elke storing is ongewenst, of die nu binnen de norm valt of niet. 

Lees verder
28 januari 2016

SP stelt vragen over prijsverhoging buurtbus

Foto: SP / SP

In de gemeente Zuidwest Friesland heeft busvervoerder Arriva de tarieven van een los kaartje voor de buurtbus per 1 januari 2016 verhoogd van €1,10 naar €1,50; dat komt neer op een verhoging van 36%. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân lijkt hiermee te hebben ingestemd. De SP Statenfractie vindt deze verhoging echt buitensporig. Namens de SP heeft Statenlid Machiel Aarten daarom schriftelijke vragen aan het College gesteld, in het bijzonder aan verantwoordelijk gedeputeerde Johannes Kramer.

Lees verder
26 januari 2016

SP doet beroep op aandeelhouders REC

Het verontrust de SP dat storingen met als gevolg sterk verhoogde waarde van dioxine, zoals 1 oktober bij de REC, kunnen voorkomen. De Gedeputeerde moet dan ook alles doen wat op het gebied van handhaving bestuursrechtelijk mogelijk is: Omrin moet beseffen dat dit soort storingen niet meer mogen gebeuren . Wat de SP betreft moet Omrin zijn processen echt gaan verbeteren. Het kan niet zo zijn dat de oven tijdens storingen te veel gevaarlijke stoffen uitstoot; of dat binnen de vergunning valt of niet.

Lees verder
23 januari 2016

Kamervragen over minder stembureaus

Foto: sp / sp.nl

Ronald van Raak, Tweede Kamerlid voor de SP en woordvoerder binnenlandse zaken heeft Kamervragen gesteld over het bericht dat in Dantumadeel en Dongeradeel 12 stembureau's minder zullen zijn dan voorheen.
Door bezuinigingen van het rijk op de bijdrage die gemeenten krijgen wordt het voor sommige mensen moeilijker gemaakt om straks te stemmen bij het referendum over het handelsverdrag met Oekraïne.

Lees verder

Pagina's

U bent hier